Geplaatst op Geef een reactie

Training Zelfportret in Schiedam

Vanuit Inclusia gaan we in april van start met het bieden van de training Zelfportret aan een groep nieuwkomers in Schiedam.

Binnen de training Zelfportret gaan we met nieuwkomers kijken naar wie ze waren voor ze op de vlucht moesten en wie ze nu zijn, hoe ze alles wat ze meegemaakt hebben een plek kunnen geven en hoe ze zich weer open kunnen stellen voor een nieuw leven in een nieuw land. 

We merken dat veel gemeenten vooral inzetten op het leren van de taal en het bevorderen van participatie maar dat er weinig ruimte is om te kijken naar de dingen die mensen meegemaakt hebben. In de praktijk zien we echter dat het vaak deze herinneringen zijn die mensen belemmeren in hun deelname aan de samenleving.

Met een training waarin we met gesprekken en creatieve uitingen aan de slag gaan met de deelnemers willen we mensen helpen in het proces om zichzelf terug te vinden en vervolgens stappen te kunnen zetten in de samenleving.

Voor meer informatie over de training of bij interesse om deel te nemen of deze in uw gemeente te organiseren kunt u contact opnemen met:

Souad Achour: s.achour@inclusia.nl

Geplaatst op Geef een reactie

DonorDialoog in Utrecht

Na Rotterdam en Den Haag zal ook in Utrecht een DonorDialoog georganiseerd worden. Stichting Inclusia mag als partner van de Nederlandse Transplantatie Stichting dit proces gaan begeleiden. 

We hebben een projectgroep gevormd met partners uit Utrecht waaronder:

  • mevrouw Hulya Karahisarli: vanuit de Turkse gemeenschap van Utrecht
  • Stichting Asha, vanuit de Hindoestaanse gemeenschap in Utrecht
  • Stichting MOWAD: vanuit de Afrikaanse gemeenschap in Utrecht
  • De heer El Barkey Aissaoui, vanuit Dock , betrokken bij diverse gemeenschappen in Utrecht 
  • Fatiha Benazzi, Dock030, betrokken vanuit diverse gemeenschappen uit Overvecht

We gaan met deze partners aan de slag om vrijwillige voorlichters te werven en trainen die vervolgens dialoogbijeenkomsten in Utrecht gaan organiseren.

Stichting Inclusia is partner in de DonorDialoog omdat we het belangrijk vinden dat mensen begrijpen wat donorschap is zodat ze een bewuste keuze kunnen maken om wel of niet donor te worden. Zeker met de komst van de nieuwe wet in 2020 is het belangrijk dat mensen voldoende informatie hebben om een weloverwogen keuze te maken of ze wel of niet donor willen worden. Het is een discussie die nu vaak uitgesteld wordt totdat de familie rond het bed van een stervende naaste zit en de artsen met de vraag komen. Ook is het thema waar omtrent veel vragen leven en men niet goed weet hoe daar binnen de eigen religie en/of cultuur naar gekeken wordt. 

Vanuit Inclusia geven we geen mening of mensen wel of niet donor  moeten worden maar willen we mensen informeren en aansporen om het gesprek aan te gaan binnen het gezin en het niet uit te stellen tot het moment waarop de pijn te groot is om zo’n besluit te kunnen nemen. We zetten ons in om vooroordelen weg te nemen en mensen te laten zien dat er vanuit religies en culturen geen bezwaren zijn tegen donorschap.