Geplaatst op Geef een reactie

Van binnen uit in Schiedam

Een gezonde relatie is voor iedereen belangrijk, een relatie waarbinnen je jezelf kan zijn, waaraan je gelijkwaardig en vrijwillig deel kan nemen en die geaccepteerd wordt door je omgeving. Een relatie waarbinnen geweld geen plek kent en kinderen op kunnen groeien in wie ze zijn.

We zien echter dat er nog veel relaties zijn waarin er geen gelijkwaardigheid is of waar geweld plaats vindt. Een aantal dingen die we zien die deze gelijkwaardigheid in gevaar brengen zijn:

  • Geen vrije partnerkeuze
  • Geweld achter de voordeur
  • Geen acceptatie seksuele en gender diversiteit
  • Huwelijksdwang en gevangenschap
  • Eerwraak en verstoting

Vanuit de overheid wordt ingezet op het bespreekbaar maken van deze thema’s. Vanuit Inclusia zetten we ons in opdracht van stichting Kezban in om bij te dragen aan dit bespreekbaar maken.

We gaan in het komende jaar bij 15 groepen in Rotterdam en omgeving in 3 bijeenkomsten een aantal van deze thema’s bespreken met vrouwen.

In januari zijn we van start gegaan in Schiedam waar we met een groep Syrische dames in gesprek zijn gegaan over partnerkeuze en huwelijk.