Logo_Inclusia_transparante_achtergrond

Geen Daden Maar Woorden

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Vanuit Stichting Inclusia bieden we een training aan groepen moeders en vaders om te leren hoe in gesprek te gaan over seksualiteit met hun jongeren. De moraal die kinderen binnen het gezin aanleren draagt mede bij aan het gedrag van de jongeren in de openbare ruimte. Daarom is het belangrijk dat binnen de opvoeding voldoende aandacht is voor seksualiteit.

Het doel van de training is:
Door vaders en moeders te leren op gelijkwaardige wijze met hun kinderen het gesprek aan te gaan over seksualiteit, weten jongeren zich beter houding te geven in de openbare ruimte ten opzichte van mensen van het andere geslacht.

We werken aan een aantal subdoelstellingen die bijdragen aan de doelstelling:

  1. Ouders bewust maken van hun rol in de seksuele opvoeding van hun kinderen en hoe deze van invloed is op het gedrag van hun kinderen in de openbare ruimte
  2. Het vergroten van bewustwording dat iedereen grenzen heeft op seksueel gebied, die gerespecteerd dienen te worden.
  3. Het vergroten van kennis over wanneer seksueel gedrag grensoverschrijdend is.
  4. Het bespreekbaar maken van taboeonderwerpen die emancipatie van vrouwen en meisjes in de weg staan
  5. Het vergroten van de gelijkwaardige positie en gelijke behandeling van vrouwen en mannen (gendergelijkheid).

De trainingen worden aangeboden aan groepen vaders en moeders en zullen door ervaren trainers aangeboden worden. De bijeenkomsten hebben een klein informatief gedeelte maar hebben vooral een grote bewustwordingscomponent waarna vervolgens door het delen van ervaringen en het samen zoeken naar oplossingen gewerkt zal worden aan een attitude verandering. De trainers bieden handvatten en oefeningen om de moeders en vaders te leren hoe het gesprek op gang te brengen.

De training van 4 bijeenkomsten zal er als volgt uitzien:

We gaan binnen deze training niet specifiek uitleg geven over seksualiteit maar we gaan vooral met de ouders in op bewustwording van de noodzaak om het gesprek aan te gaan over seksualiteit en hoe dit gesprek te voeren.

Contact formulier