Logo_Inclusia_transparante_achtergrond

Geen kind in de knel

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Er bestaat consensus over het feit dat kinderen veilig op moeten kunnen groeien in gezinnen en dat ze recht hebben op een stabiele toekomst. Ouders willen doen wat ze kunnen om hun kinderen de beste kansen te geven. Toch zien we dat kindermishandeling vaak voorkomt en dat ouders niet goed weten wat kindermishandeling is. Fysiek geweld is voor veel ouders duidelijk, maar komt toch nog vaak voor, mentale en verbale mishandeling zijn veel ouders zich niet bewust van. Onderzoek heeft laten zien dat geweld tijdens de kinderjaren van invloed is op het functioneren van kinderen later.

Stichting Inclusia biedt een training aan ouders waarin gewerkt wordt aan het verwijderen van geweld uit de opvoeding.

Door ouders bewust te maken van de fysieke en mentale mishandeling die plaats vindt binnen de gezinnen en door ze handvatten te bieden die bijdragen aan een geweldloze opvoeding, willen we van gezinnen veilige, geweldloze plekken maken voor kinderen om in op te groeien, zodat we de cirkel van geweld die van generatie op generatie doorgegeven wordt, kunnen doorbreken.

Deze training richt zich op ouders en verzorgers van diverse afkomst. Het gaat om ouders die kinderen hebben in de leeftijd van 0 tot 18 jaar die nog thuis wonen. De training wordt gegeven door ervaren trainers die kennis en ervaring hebben met het bespreken van deze thema’s vanuit verschillende culturele perspectieven.

De thema’s die besproken worden vallen vaak binnen de taboesfeer en het is dus belangrijk om een goede veilige omgeving te creëren waarin de training plaats kan vinden zodat alle deelnemers zich vrij voelen om kennis en ervaringen te delen. De trainers zijn ook vaardig in het herkennen van signalen bij deelnemers waar knelpunten liggen. Ze zullen waar wenselijk deze deelnemers doorverwijzen naar hulptrajecten in hun gemeente.

De bijeenkomsten duren ongeveer 2 uur en de volgende thema’s staan centraal in de bijeenkomsten:

Contact formulier