Logo_Inclusia_transparante_achtergrond

Gezonde relaties

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Een gezonde relatie is voor iedereen belangrijk, een relatie waarbinnen je jezelf kan zijn, waaraan je gelijkwaardig en vrijwillig deel kan nemen en die geaccepteerd wordt door je omgeving. Een relatie waarbinnen geweld geen plek kent en kinderen op kunnen groeien in wie ze zijn.

We zien echter dat er nog veel relaties zijn waarin er geen gelijkwaardigheid is of waar geweld plaats vindt. Een aantal dingen die we zien die deze gelijkwaardigheid in gevaar brengen zijn:

  • Geen vrije partnerkeuze
  • Geweld achter de voordeur
  • Geen acceptatie seksuele en gender diversiteit
  • Huwelijksdwang en gevangenschap
  • Eerwraak en verstoting

Binnen de training gaan we in 4 bijeenkomsten aan de slag  met verschillende thema’s. In een voorgesprek met de doelgroep wordt gekeken welke van de thema’s binnen de doelgroep aanwezig zijn. De training wordt gegeven door ervaren trainers die kennis en ervaring hebben met het bespreken van deze thema’s vanuit verschillende culturele perspectieven. 

De thema’s die besproken worden vallen vaak binnen de taboesfeer en het is dus belangrijk om een goede veilige omgeving te creëren waarin de training plaats kan vinden zodat alle deelnemers zich vrij voelen om kennis en ervaringen te delen. De trainers zijn ook vaardig in het herkennen van signalen bij deelnemers waar knelpunten liggen. Ze zullen waar wenselijk deze deelnemers doorverwijzen naar hulptrajecten in hun gemeente.

De training is geschikt voor vrouwen, mannen maar ook jongeren. In overleg met de doelgroep wordt de training afgestemd op de leefwereld en behoeften van de doelgroep.

De bijeenkomsten duren ongeveer 2 uur en de volgende thema’s staan centraal in de bijeenkomsten:

Contact formulier