Logo_Inclusia_transparante_achtergrond

Een ongeluk zit in een klein hoekje

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

De inzet van de training Geluk zit in een klein hoekje is om vrouwen meer betrokken te krijgen bij hun eigen leefomgeving. Gezien het feit dat hun mannen vaak werken brengen zij de meeste tijd en vaak met de kinderen door in hun buurt. Niet alleen brengen ze de kinderen vaak naar school maar ook begeleiden ze de kinderen bij het buitenspelen. Ook zijn ze overdag vaak in huis met de kinderen. We weten dat juist in huis en bij het buitenspelen de meeste ongelukken gebeuren met kinderen. Veel ongelukken die voorkomen hadden kunnen worden doordat ouders weten hoe te reageren en hun leefomgeving beoordelen op veiligheid.

De doelstellingen van deze training tweeledig:

  • vrouwen leren hoe ze eerste hulp kunnen verlenen bij kleine ongevalletjes 
  • de veiligheid voor hun kinderen in en om het huis verbetert 
  • de vrouwen maken kennis met het doen van vrijwilligerswerk
  • de binding die vrouwen met de wijk hebben versterkt doordat ze zich actief gaan bezig houden met de situatie van kinderen op de pleinen en in de speeltuin
  • de vrouwen gaan zich actief inzetten als EHBO ouder bij activiteiten in de buurt
  • de leefbaarheid in de wijk gaat vooruit doordat de vrouwen zich gaan inzetten voor de veiligheid van de kinderen op straat

Naast inhoudelijke bijeenkomsten waarin de vrouwen vaardigheden aanleren gaan ze ook een schouw lopen door hun wijk en gaan ze hun zorgen delen met vertegenwoordigers van gemeente en wijk.

De training wordt aangeboden door een ervaren EHBO’er die deze trainingen vaker aangeboden heeft. De training geeft geen EHBO diploma of certificaat maar biedt de vrouwen die zich niet tot dit soort trainingen aangesproken voelen basisvaardigheden om hun kinderen beter te kunnen beschermen en adequater te kunnen reageren wanneer het fout gaat.In de laatste twee bijeenkomsten gaan we met de deelnemers kijken naar hoe ze meer betrokken kunnen zijn bij de veiligheid in hun wijk. Hoe ze hun opgedane kennis kunnen inzetten als vrijwilligers op de pleinen of bij activiteiten.

Contact formulier