Logo_Inclusia_transparante_achtergrond

Samen Zorgen

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Mantelzorgers met een migratieachtergrond zorgen vaak lang en intensief voor een familielid of vriend. Ze lopen meer risico op overbelasting, toch zoeken ze veelal geen ondersteuning. Hulpverleners weten deze groep ook niet goed te bereiken. Dit wordt een groter probleem nu de eerste generatie migranten vergrijst en de zorgbehoefte toeneemt. We willen met zijn allen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen met steun van hun sociale netwerk. Het is belangrijk om te zorgen dat dit sociale netwerk versterkt wordt zodat we overbelasting kunnen voorkomen. Mensen zijn vanuit hun cultuur gewend om samen te zorgen voor mensen in hun familie die extra zorg nodig hebben.

Met de training de kracht van samen zorgen, gaan we inzetten op het versterken van de mantelzorgers met een migrantenachtergrond. We gaan deze mensen vinden, informeren en versterken in hun rol als mantelzorger. We gaan mensen leren hoe ze deze zorg voor hun familielid beter vorm kunnen geven zodat ze minder snel overbelast raken en langer deze zorg op zich kunnen nemen.

Via voorlichtingen gaan we met mensen in gesprek over de zorg voor familie, hoe vanzelf sprekend dit is, wat het betekend voor het gezin en het te doen is voor mensen. We vragen wie zorgt voor een ander en gaan deze mensen  een training bieden over de praktische kant van zorgen voor elkaar en wat nodig is om dit voor gezinnen dragelijk te houden en met hun kijken naar wat in hun gebied mogelijk is ter ondersteuning van mantelzorgers. We kijken naar aanpassingen in huis, ervaringsgroepen en respijtzorg mogelijkheden. We willen een brug slaan naar het bestaande aanbod wat tot nu toe nog niet goed in staat is geweest om mantelzorgers met een migrantenachtergrond te bereiken.

De training bestaat uit 5 bijeenkomsten en wordt aangeboden op locatie door ervaren trainers en ervaringsdeskundigen. De training heeft naast een informatief deel vooral een belangrijk deel waarin ervaringen uitgewisseld worden tussen de deelnemers. Alle deelnemers zijn ervaringsdeskundigen en kunnen veel van elkaar leren.

Na de bijeenkomsten van de volwassenen bieden we ook twee bijeenkomsten aan de kinderen uit het gezin:

Contact formulier