Logo_Inclusia_transparante_achtergrond

Social Media Jongeren

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

De (nieuwe) media bieden nieuws en achtergrondinformatie, ze geven een podium voor debat en meningsvorming, ze bieden ontspanning, ze vergemakkelijken de mogelijkheden voor sociaal contact en dragen wezenlijk bij aan de identiteits- en culturele vorming van burgers. Ze dragen bij aan de beeldvorming van groepen en kunnen bevorderlijk zijn voor processen van insluiting, maar ook voor processen van afzondering, uitsluiting en radicalisering. Jongeren lijken hun weg op het internet moeiteloos te vinden, maar dat geldt bij lange na niet voor alle jongeren. Ook zien we dat jongeren onvoldoende bewust zijn van de gevaren van social media en de negatieve invloeden die zo hun levens in weten te komen.

Met deze training voor jongeren willen we het volgende doel bereiken:

Door jongeren uit kwetsbare groepen bewust te maken van hun eigen social media gebruik en de gevaren die daaraan vast zitten willen we ze kritischer en bewuster maken waardoor negatieve invloeden minder grip op ze hebben.

We zien dat er op veel scholen trainingen aangeboden worden rondom media bewustzijn onder jongeren. We zien echter dat de groep vaak maakt dat jongeren zich niet altijd open durven te stellen om hun echte knelpunten te delen. Er bestaat een dynamiek binnen klassen waarbij jongeren een reputatie hebben en ze zich niet kwetsbaar op zullen stellen. We willen daarom aan de slag met  groepen jongeren bij zelforganisaties of instellingen om zo deze groepen een veilige laagdrempelige omgeving te bieden waar ze aan de slag kunnen gaan met deze thema’s. We gaan met de groepen jongeren aan de slag om ze te laten kijken naar hun eigen social media gebruik. Wanneer is het gezond gebruik en wanneer wordt het verslavend. Hoe kunnen ze hun gebruik reguleren en hoe worden ze kritischer in wat ze waarvoor gebruiken. Wat weten ze van negatieve invloeden online en hoe deze proberen hun te beïnvloeden. We gaan werken aan weerbaarheid online en hoe dit uit te stralen naar andere jongeren. Ook gaan we met hun in gesprek over de communicatie tussen hun en hun ouders over social media gebruik. Begrijpen ze de angst van hun ouders en zijn ze in staat om samen goede regels op te stellen voor social media gebruik. We gaan werken aan 4 belangrijke elementen die we bij de jongeren gezien hebben en waar we ons zorgen over maken:

  • Wat doen jongeren online, gezond of verslaafd
  • Waarom gebruik ik wat en wat wil ik ermee bereiken
  • Wat zijn de gevaren van social media,  hoe werkt online ronselen, grooming en loverboys
  • Weerbaar online en complottheorieën, kritisch zijn op inhoud

De trainingen worden aangeboden aan groepen jongeren en zullen door ervaren trainers gegeven worden. De bijeenkomsten hebben een informatief gedeelte, maar hebben vooral een grote bewustwordingscomponent waarna vervolgens door het delen van ervaringen en het samen zoeken naar oplossingen gewerkt zal worden aan een attitudeverandering. 

Contact formulier