Logo_Inclusia_transparante_achtergrond

Social Media Ouders

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

De (nieuwe) media bieden nieuws en achtergrondinformatie, ze geven een podium voor debat en meningsvorming, ze bieden ontspanning, ze vergemakkelijken de mogelijkheden voor sociaal contact en dragen wezenlijk bij aan de identiteits- en culturele vorming van burgers. Ze dragen bij aan de beeldvorming van groepen en kunnen bevorderlijk zijn voor processen van insluiting, maar ook voor processen van afzondering, uitsluiting en radicalisering. Jongeren lijken hun weg op het internet moeiteloos te vinden, maar dat geldt bij lange na niet voor alle jongeren. Ook zien we dat jongeren onvoldoende bewust zijn van de gevaren van social media en de negatieve invloeden die zo hun levens in weten te komen. Ouders zijn bang dat hun kinderen op (zeer) jonge leeftijd geconfronteerd worden met geweld, hatespeech, commerciële verleidingen, fake news, ronselaars, pesten, misbruik van persoonlijke informatie, gewelddadige games, onjuiste informatie over bijvoorbeeld gezondheid, racistisch of discriminerend materiaal, zwendel, stalking, etc. Ouders weten vaak niet goed wat hun kinderen online doen en ook niet hoe ze hun kinderen hierbij moeten begeleiden. Sommigen zouden het liefst hun kinderen de toegang tot nieuwe media ontzeggen, anderen willen dat het gebruik van nieuwe media alleen in hun nabijheid gebeurt, en weer anderen gaan in gesprek met hun kinderen of houden zich met een onmachtig gevoel afzijdig. Ouders vinden het moeilijk om het gesprek aan te gaan met hun jongeren en door hun gebrek aan kennis zetten ze vaak te streng in wat leidt tot het vergroten van de kloof met hun jongeren in plaats van het overbruggen van de verschillen.

Met deze training voor ouders willen we het volgende doel bereiken:

Door ouders te leren op gelijkwaardige wijze met hun kinderen het gesprek aan te gaan over social media en hun online leven, worden de jongeren weerbaarder tegen negatieve invloeden online. 

We gaan met de groepen ouders aan de slag om ze te informeren over wat social media is en hoe het werkt. We gaan ze leren om hierover het gesprek aan te gaan met hun kinderen zodat ze gezamenlijk kaders kunnen stellen om veilig online actief te zijn en weerbaar te worden. We gaan werken aan 3 belangrijke elementen die de ouders hebben aangegeven waar hun knelpunten en angsten liggen:

  • Hoe werkt social media, wat doen jongeren online
  • Wat zijn de gevaren van social media, zijn onze angsten reëel, hoe werkt online ronselen
  • Wat kunnen we als ouders doen om onze kinderen te beschermen tegen online ronseling en ze te begeleiden in social media gebruik 

De trainingen worden aangeboden aan groepen vaders en moeders en zullen door ervaren trainers gegeven worden. De bijeenkomsten hebben een informatief gedeelte, maar hebben vooral een grote bewustwordingscomponent waarna vervolgens door het delen van ervaringen en het samen zoeken naar oplossingen gewerkt zal worden aan een attitudeverandering. 

Contact formulier