Logo_Inclusia_transparante_achtergrond

Inclusia is opgericht

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Op 4 januari 2019 is het ervan gekomen. We zijn als stichting Inclusia officieel opgericht. Een nieuwe stichting met bekende mensen die zich vanuit een sterk perspectief gaan inzetten voor de samenleving.

De basis van onze stichting is ons geloof in de inclusieve samenleving. We geloven dat een ieder op gelijkwaardige wijze deel moet kunnen nemen aan de samenleving. Waar mensen dit nog niet kunnen willen we ze versterken met kennis, vaardigheden en kracht om stappen vooruit te zetten en we willen inzetten op educatie en verbinding om discriminatie en racisme tegen te gaan zodat er ruimte komt voor een ieder om gelijkwaardig deel te nemen.

We ontwikkelen projecten, trainingen, dialogen en activiteiten om mensen in staat te stellen gelijkwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Naast het zelf ontwikkelen van trainingen en projecten ondersteunen we ook instellingen en organisaties in het bereiken van diverse doelgroepen en bij het vertalen en overbrengen van hun boodschap naar deze doelgroepen. In opdracht van diverse instellingen maken we thema’s bespreekbaar en betrekken we doelgroepen bij thema’s. Voor gemeenten of op eigen initiatief organiseren we dialogen en debatten om gesprekken op gang te brengen en doelgroepen dichter tot elkaar te brengen. We dragen actief bij aan het terugdringen van discriminatie en racisme en vergroten kansen van jongeren in de samenleving.

Thema’s waar we actief in zijn:

  • Emancipatie van mannen en vrouwen,  Zelfredzaamheid ouderen
  • Partnerkeuze, huwelijksdwang, Huiselijk geweld               
  • Empowerment jongeren en vrouwen                                        
  • Armoede tegengaan                                                                              
  • Opvoeding, Social Media, Weerbaarheid
  • Seksualiteit, Seksuele en gender diversiteit
  • Anti discriminatie,  Vooroordelen, Polarisatie

Wilt u nader met ons kennis maken of kijken waar we elkaar kunnen versterken door samen te werken dan maken we graag een afspraak met u. Onze adviseurs zijn te bereiken via:

Stichting Inclusia

S.achour@inclusia.nl

L.schouwenburg@inclusia.nl

www.inclusia.nl

Contact formulier