Logo_Inclusia_transparante_achtergrond

Vrouwen maken de stad

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Vrouwen vormen een belangrijk deel van onze samenleving en vervullen een onmisbare rol. Toch wordt dat door zowel de vrouwen zelf als door hun omgeving niet of nauwelijks erkend. De rol en taken die vrouwen op zich nemen in de zorg voor de kinderen en het huishouden is in het algemeen geaccepteerd en erkend. Anders is het waar het gaat om de rol van de vrouw in het publieke domein. Zo heeft de vrouw een belangrijke rol van de vrouw  in het aangaan van  contact en onderhouden daarvan met bijvoorbeeld de scholen van de kinderen, bibliotheek en andere organisatie waar de kinderen mee te maken hebben tijdens het opgroeien. Vaak is  zij de aanspreekpersoon voor de omgeving van  haar kinderen. Desondanks moeten we constateren dat vrouwen nog onvoldoende zichtbaar zijn en als ze participeren nemen ze te passieve rol aan in zowel hun privédomein als in hun wijk en omgeving. In verschillende wijken zijn groepen vrouwen actief.  Het gaat om vrouwen die  in bewonersgroepen, ouderkamers, wijkgebouwen en buurtcomités actief zijn Deze vrouwen zouden meer kunnen realiseren als ze een actievere rol zouden kunnen oppakken. Het ontbreek deze vrouwen aan tools, vaardigheden en vooral zelfvertrouwen om zich te laten horen en zien. 

In de training vrouwen maken de stad gaan we met vrouwen aan de slag om hun te motiveren en activeren om meer betrokken te zijn bij hun leefomgeving.

Doel van deze training is :

  • de zelfredzaamheid van vrouwen te vergroten, door  hen bewust te maken van hun onmisbare rol in de samenleving .   
  • Het bevorderen van  maatschappelijke participatie van vrouwen
  • burgerinitiatieven bereikbaar te maken voor groepen vrouwen die onvoldoende zelfredzaam zijn om zelf de informatie te verzamelen en een idee op te zetten
  • Het vergroten van het netwerk van vrouwen in hun wijk
  • Verbinding leggen tussen verschillende buurtbewoners in de wijk en het bevorderen van sociale mobiliteit van vrouwen

Het training is bedoeld voor vrouwen uit verschillende doelgroepen die nog  onvoldoende de grenzen van hun zelfredzaamheid hebben verkend en onvoldoende actief zijn in hun eigen wijk. De vrouwen gaan in een drietal bijeenkomsten leren om anders naar hun wijk te kijken en te leren hoe ze zelf actief kunnen worden. Onder begeleiding van een ervaren trainer gaan ze ook stappen zetten om gezamenlijk iets te organiseren binnen hun eigen wijk. De trainer helpt ze om dit vorm te geven en uit te voeren. De vrouwen kunnen gezamenlijk een actie, dialoog of activiteit organiseren over een thema wat ze zelf belangrijk vinden.

Contact formulier