Logo_Inclusia_transparante_achtergrond

Weerbaar opvoeden

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Ouders met een islamitische achtergrond maken zich zorgen om de ontwikkelingen in de samenleving. Ouders zijn bang dat hun kinderen in aanraking komen met jongeren die het verkeerde pad opgaan , die criminele activiteiten ondernemen, in de drughandel terecht komen, die radicaliseren of dat ze met ronselaars of loverboys in contact komen. Ze zien een boosheid in hun jongeren over de tegenslagen die ze te verwerken krijgen in het leven maar weten niet goed hoe ze hierin te begeleiden. Ouders hebben vaak weinig kennis over waar hun jongeren mee bezig zijn, wat hun vrienden zijn en in welke online netwerken ze actief zijn. Ze hebben het gevoel dat hun jongeren in een andere wereld leven dan zij en dat ze elkaar niet meer begrijpen.

Het leven van jongeren is een evenwicht tussen positieve en negatieve invloeden. Sterke jongeren blijven goed in evenwicht maar de balans kan ook verschuiven. Negatieve invloeden trekken aan jongeren en ouders moeten hun jongeren versterken en beschermen.

Gebrek aan kennis, vaardigheden en een netwerk maakt ook dat ouders niet goed weten wanneer hun jongere uit balans raakt en wat de signalen zijn van negatieve invloeden. 

Weerbaarheid is een proces, is een ontwikkeling die jongeren leert zelfkritisch te worden en leert kritisch te kijken naar wat ze tegen komen op weg naar hun ontwikkeling tot zelfredzame volwassenen. Ouders zijn belangrijk in deze begeleiding, zij spelen een belangrijke rol in het weerbaar maken van hun jongeren. Binnen de training leren we ouders hoe ze hun kinderen kunnen versterken en weerbaar kunnen maken.

We gaan vanuit hun eigen ervaringen en knelpunten kijken naar hoe ze hun jongeren het beste weerbaar kunnen maken tegen de negatieve invloeden die ze tegen komen. De training bestaat uit een theoretisch en dialoog gedeelte. We gaan processen van weerbaarheid uitleggen maar we gaan vooral handvatten bieden die aansluiten op de dagelijkse praktijk binnen de gezinnen die de ouders gaan helpen om hun jongeren beter te begrijpen en ondersteunen. 

De training bestaat uit 5 bijeenkomsten en wordt aangeboden door ervaren trainers op voor de ouders vertrouwde en laagdrempelige locaties. De thema’s komen voort uit de gesprekken met de ouders en de knelpunten die ze daarin naar voren brachten.

Contact formulier