Logo_Inclusia_transparante_achtergrond

Weerbare meiden

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Er niet bij horen. Het gevoel hebben anders te zijn. Het overkomt iedere jongere wel eens. Wanneer er sprake is van gevoelens van achterstelling vanwege afkomst, geloof of een ander collectief kenmerk kan een wij-zij-gevoel ontstaan. Een dergelijke emotie heeft iets troostends: het ligt niet aan jezelf maar zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar. Maar het bewustzijn dat discriminatie en vooroordelen nu eenmaal bestaan en moeilijk te doorbreken zijn, lost het gevoel van achterstelling niet op. We zien dat meiden niet goed weten hoe om te gaan met de tegenslagen waardoor ze of te hard worden of kwetsbaar en beïnvloedbaar. In dit weerbaarheidstraject werken we met meiden aan empowerment en een meer kritische houding om deze processen van radicalisering af te remmen of te voorkomen.

Weerbare meiden is een innovatieve en interactieve training van 5 bijeenkomsten. Met de bijeenkomsten willen we bereiken dat de meiden weerbaar worden, dat ze een kritische attitude ten opzichte van extremisme en negatieve invloeden ontwikkelen.

Het doel van de training is:

  • Meiden bewust maken van hun toekomst en hoe ze daar zelf invloed op hebben
  • Het vergroten van de weerbaarheid van de meiden tegen radicalisering, negatieve invloeden en extremistisch gedachtegoed
  • Meiden weerbaarder maken tegen beïnvloeding online en door loverboys
  • Het bevorderen van kritisch denkvermogen en de mogelijkheid tot zelfreflectie

De training is bedoeld voor meiden in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. We bieden het traject aan op een laagdrempelige en  een voor de meiden veilige en betrouwbare locatie. De training wordt gegeven door ervaren trainers die vaker gewerkt hebben met groepen meiden aan weerbaarheid.

De bijeenkomsten duren ongeveer 1 ½ uur en de volgende thema’s staan centraal in de bijeenkomsten:

Contact formulier