Logo_Inclusia_transparante_achtergrond

Zelfportret

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Soms heb je zoveel meegemaakt dat het bijna onmogelijk is om dit onder woorden te brengen. Vluchtelingen vanuit met name Syrië, Irak en Ethiopië die op de vlucht zijn voor het geweld in hun landen hebben dingen gezien en meegemaakt die onbeschrijfelijk zijn. Het geweld in het land, de vlucht naar Europa, de koehandel met mensen in Europa tot ze een veilig land bereikt hebben. Deze dingen zijn moeilijk los te laten, ze bepalen hoe je in het leven staat en kunnen enorm remmend werken op je kracht om een nieuw leven op te bouwen in Nederland. Binnen de bestaande inburgeringstrajecten is er geen ruimte om te werken aan deze pijn, wanneer de pijn groot is volgt een verwijzing naar een professional maar die kan vaak niet helpen, omdat deze de pijn niet kent en niet ervaren heeft. De vluchtelingen hadden een goed leven in hun herkomstlanden, ze hadden banen, hun kinderen zaten op school en ze hadden een vrijetijdsbesteding. De oorlog en de vlucht hebben een einde gemaakt aan dat alles. Ze zijn in een nieuw land met een nieuwe cultuur en moeten opnieuw beginnen met het opbouwen van een leven. Het is tijd om even pas op de plaats te maken, stil te staan bij wie je was en wie je wil zijn. Waar liggen je ambities, je passie, je krachten en je mogelijkheden. 

We zien deze knelpunten bij zowel de nieuwkomers als de oudkomers en we zien dat het deze dingen zijn die hun integratie en participatie belemmeren. Om mensen te helpen deze ervaringen een plek te geven en zich open te stellen voor een nieuw leven hebben we een traject ontwikkeld waarin deze mensen zichzelf en hun ambities beter leren kennen.

Met de training Zelfportret  willen we werken aan: Het versterken van nieuw en oudkomers in hun eigen kracht zodat ze een zelfstandig bestaan op kunnen bouwen in Nederland en ze de ontwikkeling van hun kinderen optimaal kunnen ondersteunen.

We zetten in op de volgende subdoelstellingen:

  • Vluchtelingen de kans geven hun pijn en angst te verwerken
  • Vluchtelingen weer terug in hun kracht zetten
  • Vluchtelingen handvatten bieden om hun kinderen te begeleiden in de nieuwe samenleving
  • Kennis over de samenleving vergroten

De training wordt gegeven door ervaren trainers op een laagdrempelige en veilige locatie. Wanneer er signalen naar voren komen dat er grote knelpunten en trauma’s zijn wordt intensief samengewerkt met specifieke zorg om een goede overdracht tot stand te brengen.

Contact formulier