Logo_Inclusia_transparante_achtergrond

De wijk wereld

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Er worden tal van initiatieven voor ouderen in de wijken georganiseerd, maar de oudere migranten nemen hier veelal niet aan deel. Dit heeft te maken met het feit dat zij daar vaak niet bekend mee zijn en de activiteiten niet aansluiten bij de behoeften van deze ouderen.Mensen op oudere leeftijd hebben een sterke behoefte om zich te omringen met gelijkgestemden en activiteiten te ondernemen die op hun cultuur van herkomst aansluiten. 

Inclusia wil via verschillende acties de deelname van ouderen aan activiteiten vergroten door ofwel hen mee te nemen en te introduceren bij bestaande activiteiten of door activiteiten op te zetten die beter aansluiten bij hun wensen en behoeften.

Getrainde vrijwilligers gaan ouderen bezoeken en vragen naar hun situatie. Op basis daarvan en hun wensen en behoeften wordt een plannetje opgesteld van de te ondernemen activiteiten in de wijk. Wij brengen ouderen met gelijke wensen samen, zodat zij gezamenlijk kunnen deelnemen aan activiteiten en elkaar kunnen ondersteunen. De ouderen worden thuis opgehaald en gaan in groepjes van ongeveer drie personen de wijk verkennen. Als eerste worden initiatieven op loopafstand bezocht zodat zij wennen aan het idee. De vrijwilliger begeleidt de onderlinge kennismaking en tijdens de tour komen al gauw persoonlijke vragen en problemen aan de orde, waardoor gelijk blijkt hoe je elkaar bij kan staan Tijdens de wandeling is er gelegenheid voor pauzes op de bankjes in de wijk zodat je ook beseft dat als je slecht ter been bent je toch nog door kleinere afstanden te lopen de toch wijk in kan.

Tijdens de wijkwandeling krijgen zij niet alleen zicht op hoe zij op een aangename manier hun tijd kunnen besteden, maar ook op waar zij bij vragen en problemen hulp kunnen krijgen. Zoals hulp bij financiële problemen, taal, administratie, maar ook waar zij terecht kunnen als het gaat om medicijngebruik, gezondheid en zorg. Zo wordt een kennismaking met welzijn, zorgprofessionals en de vraagwijzer ingepland, zodat zij daarmee bekend raken en de drempel voor een vervolgbezoek is verlaagd. Ook gaan we gebruik maken van het openbaar vervoer, gaan we gezamenlijk eten bij een maaltijdproject en gaan we gezamenlijk bewegen. 

Mocht bij de intake blijken dat er sprake is van een ernstigere problematiek bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid of begeleiding zal direct doorverwezen worden naar een zorg en/of sociaal wijkteam of indien nodig naar specialistische zorg. Tevens wordt er gekeken of men kan aansluiten op een later tijdstip. Als het project te zwaar is om aan deel te nemen wordt er omgekeken naar andere mogelijkheden om de eenzaamheid te doorbreken bijvoorbeeld een vrijwilliger die de persoon regelmatig bezoekt of door aan te sluiten bij een inloopactiviteit in de nabije omgeving.

Tijdens de eerste verkenningen gaan een aantal vitale ouderen mee, zodat zij daarna als zij dat willen ook andere ouderen mee kunnen nemen en motiveren. Zij worden in de gelegenheid gesteld om vrijwilliger te worden en krijgen een workshop aangeboden over wat er bij een dergelijk wijkbezoek komt kijken en hoe andere te stimuleren.

Contact formulier