Logo_Inclusia_transparante_achtergrond

Dialogen in de wijk

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

De verschillen tussen burgers worden groter of het nu gaat om inkomen, opleiding, herkomst en mogelijkheden gaat om aan te samenleving deel te nemen. De kloof tussen burgers neemt toe en de spanningen zijn op straat als in de politiek voelbaar. We leven in een tijd waarin vrijheid van meningsuiting betekent dat je grenzeloos en zonder respect mag en zelf moet zeggen wat je ‘er van vindt’. In Rotterdam zien we dit zowel op stedelijk niveau als in de wijken gebeuren. Luide stemmen vanuit de politiek en de samenleving beheersen het debat en boze burgers zijn daar steeds prominenter aanwezig.

In de wijk en op straat zetten professionals en sleutelfiguren zich in om deze spanningen te kanaliseren en bespreekbaar te maken en burgers weer met elkaar in contact te brengen. De straat is de plek waar het gesprek plaats moet vinden want daar is het waar de meningen en opvattingen schuren, waar bewoners zich bijvoorbeeld zorgen maken over een AZC of waar internationale gebeurtenissen hun plek vinden in het dagelijkse gesprek.

Vaak zijn het de polariserende krachten en de “boze burgers” die de boventoon voeren tijdens het debat of het gesprek. Het lijkt niet eenvoudig een dialoog op gang te brengen waar men werkelijk naar elkaar luistert. Om die reden mijden sommige professionals het gesprek. Toch zijn er ook veel mensen die zich op een positieve wijze inzetten voor hun wijk, vrijwilliger zijn bij het AZC, ouderen helpen en klussen doen, die gewoon samen willen leven. Het gaat erom dat we ervoor zorgen dat deze stemmen meer gehoord worden in het debat en dat de Boze burger geholpen wordt zijn/haar boosheid om te zetten in het vinden van oplossingen.

Met elkaar moeten we een kentering te weeg brengen in de wijken. Moeten we de polariserende stem ombuigen naar een verbindende stem. Moeten we de boze en de gematigde burger elkaar weer laten vinden en met elkaar in gesprek brengen. Dit vraagt handelingsbekwame professionals en betrokken burgers, professionals die weten te verbinden en weten hoe de angel uit het debat te halen. Dit vraagt om het bij elkaar brengen van bewoners en het organiseren van de dialoog.

Vanuit Inclusia willen we bijdragen aan het opgang brengen van deze dialoog. In ons netwerk werken we samen met verschillende dialoogleiders en sleutelpersonen die kunnen ondersteunen in het bij elkaar brengen van mensen en het op gang brengen van het gesprek.

Contact formulier