Logo_Inclusia_transparante_achtergrond

Hoe werkt dat hier nou eigenlijk

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Nieuwkomers hebben de eigen vertrouwde omgeving en de eigen historie verlaten. De ontvangst in de nieuwe situatie voelt niet altijd als een ‘warm bad’. Er kan isolement ontstaan, er is geen duidelijk perspectief, de omgeving is in alle opzichten onbekend en vormt een groot contrast met het land van herkomst, er is onduidelijkheid over wat komen gaat. De daar opgebouwde sociale erkenning en waardering zijn tot nul teruggebracht. Het leven moet opnieuw worden opgebouwd, De middelen van bestaan die in het land van herkomst golden, zijn weg. In Nederland hebben nieuwkomers/statushouders vaak geen werk. Het eigen beroep, expertise, competenties en ervaringen zijn betekenisloos in de nieuwe situatie. Dit geldt in ieder geval tijdelijk; het is onduidelijk wat de betekenis is in de toekomst en het is onduidelijk wanneer die toekomst duidelijkheid biedt.

De opvang in Nederland is vooral een praktische aangelegenheid. De nadruk bij de inburgeringcursus ligt op zo snel mogelijk de taal te leren en de integratietoets te halen. Het negeren van de werkelijke aard van de problematiek veroorzaakt stress. Vlak na aankomst overheerst bij hen de opluchting dat ze ontsnapt zijn en hun doel hebben bereikt, maar al snel realiseren ze zich dat ze vastzitten in de nieuwe situatie. Ze hebben de mogelijkheden en middelen niet om zichzelf uit de nieuwe situatie te bevrijden, waardoor ze het idee hebben van de ene probleemsituatie in de andere te zijn beland. Dit veroorzaakt vaak fysieke, geestelijke en sociale problemen. 

 Inclusia wil deze mensen met het aanbieden van dit traject wel de mogelijkheid bieden meer regie te krijgen over hun eigen leven. Tijdens 10 bijeenkomsten komen onderwerpen als burgerschap, informatie over de nodige regelingen in Nederland, onderwijs en gezondheidzorg ed. aan de orde. Deze informatie wordt gegeven door trainers die regelmatig samenwerken met medewerkers uit instellingen die voor de nieuwkomers van belang kunnen zijn zodat het eerste contact al gelegd is. .

Maar ook kan er aandacht besteed worden aan budgetteren, gezien hun inkomenspositie en het feit dat de kosten voor levensonderhoud een heel andere is dan in het land van herkomst, maar ook kan veiligheid een thema zijn waar de cursisten over geïnformeerd worden, bijvoorbeeld wat te doen bij brand in huis, het belang van het hebben van rookmelders, hoe beveilig je je tegen inbraak, en stel je, je op tegenover babbeltrucs en verkoop aan de deur. Ook op dit gebied gaat het in Nederland heel anders dan in het thuisland en is het van belang dat ook zij leren om een veilige situatie te creëren voor hun gezinnen.

Daarnaast is er ruimte en aandacht voor de persoonlijke problemen en zal er indien nodig voor persoonlijke begeleiding zorg gedragen worden

De thema’s staan niet vast en worden vooral op basis van eerdere ervaringen en de vragen van de deelnemers vastgesteld. 

Contact formulier