Logo_Inclusia_transparante_achtergrond

Op het eerste gezicht

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

De activiteit Op het eerste gezicht, is ontwikkeld om jongeren te laten inzien dat zij zich bevooroordeeld en discriminerend op stellen jegens anderen. Door middel van een spelvorm willen we hen bewust maken van hun vooroordelen zodat zij hun mening kunnen bijstellen. Veel jongeren zijn geneigd mensen te stereotyperen op uiterlijke kenmerken, houding en gedrag. Het is belangrijk om hen hiervan bewust te maken en te laten inzien welke consequenties dat heeft voor de ander. 

De bijeenkomsten kunnen plaats vinden in buurthuizen en/of bij stichtingen. Afhankelijk van het aantal deelnemers worden de groepen samengesteld, maximaal 5 groepen.

Aan elke tafel komt een bepaald vooroordeel aan de orde. Bijvoorbeeld: Er zitten drie vrouwen achter de tafel waarvan 1 een tienermoeder is. De deelnemers moeten uitzoeken wie de tienermoeder is. Het spel bestaat uit drie spelrondes. Tijdens de eerste ronde moeten de deelnemers op basis van uiterlijke kenmerken, houding en gedrag bepalen wie de tienermoeder is. Tijdens de andere twee spelrondes worden zij in de gelegenheid gesteld vragen te formuleren en te stellen.

Deze interactieve werkwijze zet de deelnemers aan het denken omdat zij gedwongen worden te praten over hun ‘onbewuste’ vooroordelen. Zij dienen hun keuze voor een bepaalde kandidaat te beargumenteren. Per bijeenkomst kunnen twee doelgroepen waar vooroordelen over bestaan aan bod komen en aan het einde van de bijeenkomst vertellen de desbetreffende personen hun verhaal en kunnen de deelnemers vragen stellen.

Contact formulier