Logo_Inclusia_transparante_achtergrond

Opvoedingsondersteuning

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

De opvoeding in een nieuw land kan ouders zwaar vallen, omdat de meervoudige culturele context waarin deze plaatsvindt veel nieuwe vragen met zich meebrengen en nieuwe eisen aan hen als opvoeders stelt.  Hun kinderen bewegen zich tussen  gezin, school en leeftijdsgenoten waar heel verschillende  verwachtingen en codes kunnen gelden. Veel ouders missen bovendien in Nederland het sociale netwerk dat hen in hun land van herkomst wel de nodige ondersteuning bood. Nieuwkomers maken zich vaak  zorgen over de ontwikkeling van hun kinderen. De ouders hadden daar in hun land van herkomst veel aandacht voor. Waren goed geïnformeerd over school, sport en culturele mogelijkheden voor hun kinderen. Aangekomen in een nieuw land willen ze dit weer snel opbouwen en weten waar de mogelijkheden voor hun kinderen liggen.

Tijdens de inburgeringcursussen wordt wel aandacht besteed aan de wijze van opvoeden in Nederland.  Veel mensen zijn echter  de taal nog onvoldoende machtig om alles te begrijpen. Zo krijgen zij het gevoel dat zij de opvoeding niet op de juiste wijze ter hand nemen , maar weten niet hoe wel. Zij worden  onzeker  en gaan met meer vragen weg dan dat zij antwoorden hebben gekregen. En het is nog niet zo eenvoudig om deze vragen beantwoord te krijgen.

Om die reden heeft Inclusia een training over opvoeden ontwikkeld. We besteden aandacht aan de ontwikkeling van kinderen van baby tot puber en welk belang in Nederland aan de verschillende ontwikkelingsfasen wordt gehecht. We wisselen ervaring uit over problemen tijdens de opvoeding, hoe je kunt straffen en belonen en waar je terecht kunt voor hulp. We geven informatie over het consultatiebureau, inentingen en kinderziektes. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten en wordt aangeboden door een trainer (ster) van stichting Inclusia met ondersteuning van professionals  uit instellingen voor de jeugd.

Contact formulier