Logo_Inclusia_transparante_achtergrond

Participatie

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Vluchtelingen hebben allemaal een eigen verhaal, een verleden, interesses en talenten. Ook kennen vluchtelingen vaak mensen in de nieuwe omgeving: bijvoorbeeld familieleden of landgenoten.

 In de visie van Inclusia vergroot het aansluiten op de belevingswereld van statushouders de mogelijkheden voor participatie. Inclusia zet in op het versterken van de competenties, daarbij gaat het om het versterken van de draagkracht door de taalvaardigheid te vergroten, door opleidingen te volgen, door een sociaal netwerk op te bouwen, door mee te doen aan vrijwilligerswerk en deel te nemen aan informele netwerken. 

Wij kunnen een traject bieden aan nieuwkomers, waarin we nagaan waar hun ambities en mogelijkheden liggen. We brengen in beeld in welke sector men in het land van herkomst actief was en of daar ook mogelijkheden voor liggen in Nederland, we gaan na of hun diploma’s in Nederland erkend en omgezet kunnen worden en/ of dat er aanvullende opleidingen gevolgd kunnen worden. Kortom tijdens vier bijeenkomsten brengen wij de ambities, mogelijkheden en belemmeringen in beeld, waardoor de cursist inzicht krijgt in waar de mogelijkheden liggen.

Een mogelijk aanvullend traject is ‘participatie in de stad’ Dit is een programma waar tijdens de eerste drie bijeenkomsten uitgelegd wordt wat participeren en vrijwilligerswerk in Nederland inhoudt. De vijf keren daarop bezoeken we met het hele gezin instellingen en/of verenigingen in de stad. Dit kan een bibliotheek zijn of een sportvereniging, een kinderboerderij en/of wijkgebouwen. Zo doen cursisten concrete ervaringen op met de mogelijke activiteiten voor hun kinderen maar zien tevens de mogelijkheden om eventueel zelf actief te worden. Een vrijwilliger zorgt voor de ontvangst en legt uit wat voor werkzaamheden op de locatie uitgevoerd worden, waardoor er inzicht ontstaat wat er van een vrijwilliger verwacht wordt en of dat aansluit op de eigen interesses. 

Ook besteden wij tijdens de bezoeken aandacht aan kennismaking binnen de wijk, zodat men weet welke mogelijkheden er in de nabije omgeving zijn voor ontspanning en educatie, maar ook waar men voor eventuele hulp en zorg terecht kan. 

We houden de groepsgrootte beperkt en gaan met 2 of 3 gezinnen tegelijk op pad. De begeleiding wordt verzorgd door trainers die tegelijk aandacht besteden aan het bevorderen van het contact met wijkbewoners. 

Contact formulier