Logo_Inclusia_transparante_achtergrond

Tweede thuis in de moskee

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Gemiddeld genomen vergaat het 55-plussers met een niet westerse achtergrond niet bijzonder goed. Ze leven vaker onder de armoedegrens en ervaren meer fysieke en mentale gezondheidsproblemen dan hun Nederlandse leeftijdgenoten zonder migratie achtergrond. Zorgelijk is de eenzaamheid onder Turkse en Marokkaanse ouderen. Zo’n tweederde van de Turkse en Marokkaanse ouderen voelt zich eenzaam. Dat is een alarmerend cijfer want van de ouderen zonder migratie achtergrond geeft ‘slechts ‘, één op de drie aan zich eenzaam te voelen. Deze ouderen verkeren vaak in een isolement. Velen wonen bij hun kinderen, die werken, waardoor de ouder overdag alleen thuis is. Zij spreken de taal slecht waardoor hun mogelijkheden om contact te leggen met de buitenwereld beperkt is.

Wel bezoeken deze ouderen vaak de moskee. Religie blijkt een grotere rol in hun leven te gaan spelen. Ze gaan naar de moskee voor het gebed en blijven na het gebed vaak in de moskee achter om nog wat te praten met de vrijwilligers. Ze proberen zo een stukje van de tijd te doden tot het volgende gebed zodat ze niet alleen naar huis hoeven te gaan.Mensen op oudere leeftijd hebben een sterke behoefte om zich te omringen met gelijkgestemden en activiteiten te ondernemen die op hun cultuur van herkomst aansluiten. 

De vrijwilligers van de moskee willen deze ouderen graag helpen maar ze weten niet goed hoe.

De moskee is vooral een gebedsruimte waardoor er weinig ruimte is om de ouderen een plek te bieden.

Met het project Moskee een tweede huis willen we samen met deze vrijwilligers de mogelijkheden gaan onderzoeken. We gaan kijken of er een ruimte is waar de ouderen terecht kunnen en gaan een werkgroep opzetten van getrainde vrijwilligers die veilig activiteiten voor en met ouderen kunnen uitvoeren. Binnen de moskee gaan we de ouderen in kaart brengen en gaan we moskee bezoekers vragen of ze eenzame ouderen in hun omgeving kennen. 

Met deze ouderen gaan we in gesprek over hun wensen en behoeften en samen met hen en de vrijwilligers wordt een programma opgesteld. Naast ontmoetingsactiviteiten zal er ook aandacht zijn voor beweging, valpreventie, en zal er informatie verstrekt worden over gezondheid, medicatie en het zorgaanbod. 

Met deze inzet willen we de eenzaamheid onder deze ouderen bestrijden en via de activiteiten en het versterken van hun sociale netwerk weer een stukje regie over hun eigen leven teruggeven.

Dit versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk rond kwetsbare mensen is een belangrijk element in het werk van Inclusia. Met het versterken van het netwerk verbeter je niet alleen de situatie van de ouder, je versterkt allen die deel uitmaken van het netwerk, ook bijvoorbeeld de mantelzorger. Ons geloof in de kracht van mensen maakt dat mensen deze kracht in zichzelf vinden. 

We geven ze een duwtje in de richting van participatie in de samenleving ofeigen ontwikkeling op het gebied van zelfredzaamheid en weerbaarheid.

Contact formulier