Logo_Inclusia_transparante_achtergrond

Weerbare jongens

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Jongeren met een migratieachtergrond voelen zich door het harde maatschappelijke klimaat en discriminatie ervaringen steeds minder thuis in Nederland. Er niet bij horen. Het gevoel hebben anders te zijn. Het overkomt iedere jongere wel eens.  Maar wanneer er sprake is van achterstelling  en discriminatie vanwege afkomst, geloof of een ander collectief kenmerk  dan kan er stress ontstaan.  Dat kan leiden tot passiviteit en je terugtrekken of tot agressie en jezelf afwenden van de samenleving. Jongens weten vaak niet hoe om te gaan met deze tegenslagen waardoor ze kwetsbaar of hard worden en gevoelig voor extremisme en radicalisering.  Tijdens deze training werken we aan empowerment, zelfreflectie en het ontwikkelen van  kritische houding om radicalisering af te remmen of te voorkomen.

Tijdens een traject van 5 bijeenkomsten versterken we hun weerbaarheid en leren zij om te gaan met tegenslagen.Met de bijeenkomsten willen we bereiken dat de jongens weerbaar worden en dat ze een kritische attitude ten opzichte van extremisme en negatieve invloeden ontwikkelen. 

Het doel van de training is:

  • Jongens bewust maken van hun toekomst en hoe ze daar zelf invloed op hebben
  • Het vergroten van de weerbaarheid tegen radicalisering, negatieve invloeden en extremistisch gedachtegoed
  • Jongens weerbaarder maken voor beïnvloeding online en door criminaliteit
  • Het bevorderen van kritisch denkvermogen en de mogelijkheid tot zelfreflectie

De training is bedoeld voor jongens in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. We bieden het traject aan op een laagdrempelige en  een voor de jongens veilige en betrouwbare locatie.

De bijeenkomsten duren ongeveer 1 ½ uur en de volgende thema’s staan centraal in de bijeenkomsten:

Met de jongens gaan we  praktisch aan de slag.  Op basis van zelfgemaakte  vlogs worden de verschillende thema’s besproken.  Ze doen onderzoek, interviewen elkaar, beschrijven verhalen en filmen de vlogs. Deze informatie zal  vervolgens online gedeeld worden met andere jongeren.

Contact formulier