Geplaatst op

Seksuele en Gender Diversiteit

Binnen veelgemeenschappen rust op seksuele en gender diversiteit nog een taboe. Homoseksualiteit is daar meestal nog lastig bespreekbaar en met de term gender diversiteit is men veelal onbekend. Vaak wordt gedacht dat seksuele en gender diversiteit hetzelfde zijn. Het is om een complex aan redenen een heel gevoelig thema. Een gebrek aan kennis en de invloed vanuit cultuur en religie dragen in ieder geval bij aan het bestaan van vooroordelen onder sommige migrantengemeenschappen.

Uit eerdere bijeenkomsten over dit thema blijkt dat men bewust is van het feitdat men in een samenleving leeft waarbinnen homoseksualiteit geaccepteerd en veelal geopenbaard wordt. Zij vinden dat, dat bost met de opvattingen binnen de eigen cultuur. Wel zijn zij van mening dat homoseksuelen respectvol behandeld dienen te worden en dat het belangrijk is dit over te brengen op de kinderen. Maar vinden het tegelijkertijd moeilijk om met hun kinderen te spreken over seksualiteit. Zij hebben hier zelf nooit met hun ouders over gesproken en weten niet over wat en hoe ze met hun kinderen moeten spreken.

Hoewel het een moeilijk bespreekbaar thema is en de organisatie van de bijeenkomsten veel aandacht en een zorgvuldige voorbereiding vergt, wil Inclusia een opening bieden om het onderwerp bespreekbaar te maken. En migrantengemeenschappen zo een weg tot begrip en acceptatie te bieden zodat het voor LHBTI+ mensen binnen deze gemeenschappen mogelijk wordt om openlijk zichzelf te kunnen zijn.

Met deze dialogen willen we doelgroepen bereiken die niet makkelijk in gesprek gaan over LHBTQI+ers. We gaan ons inzetten om het gesprek op gang te brengen en te houden binnen de grote gemeenschappen. Ook zetten we ons in om nieuwe doelgroepen te bereiken en te betrekken bij dit traject. De bijeenkomsten worden laagdrempelig georganiseerd op plaatsen waar de doelgroepen bij elkaar komen. Bij het bespreekbaar maken wordt samengewerkt met organisaties in de gay/straight Alliance.

Uit ervaring is gebleken dat er grote behoefte is om het thema te bespreken, tegelijkertijd kost het veel moeite om de samenwerking met organisaties rond dit thema tot stand te brengen en het bij hen op de agenda te krijgen en te houden. Daarom is het van belang de bijeenkomsten zorgvuldig voor te bereiden en goed af te stemmen wat wel en niet besproken gaat worden. De gespreksleiders moeten goed voorbereid zijn en voldoende informatie hebben om het gesprek aan te kunnen gaan. Hierbij is het belangrijk dat er ruimte is voor hun eigen meningvorming en het met elkaar zoeken naar wat we willen bereiken met de bijeenkomsten.

Doordat het een thema is waar mensen niet makkelijk over praten is het belangrijk om een veilige omgeving te creëren waarbinnen het gesprek plaats kan vinden.