Geplaatst op Geef een reactie

Dialogen Gezonde Relatie van start in Schiedam

In Schiedam is de eerste van 3 groepen van start gegaan met dialogen over een gezonde relatie. In 3 bijeenkomsten gaan mensen met elkaar in gesprek over wat een relatie gezond maakt, hoe vind je de juiste partner, rolverdeling binnen het gezin, huiselijk geweld en huwelijksdwang en gevangenschap. Ook gaan ze met elkaar in gesprek over verschillende relatievormen, seksuele en gender diversiteit.

Met deze dialogen willen we mensen aan het denken zetten over wat een gezonde relatie is en hoe ze hun kinderen opvoeden richting hun relatie later. Ook dragen we hiermee bij aan meer acceptatie van seksuele en gender diversiteit en het terugdringen van huiselijk geweld.

In de eerste bijeenkomst zijn de deelnemers met elkaar in gesprek gegaan over de eigen relatie en hoe ze naar de toekomst van hun kinderen kijken met partnerkeuze, huwelijksdwang en gevangenschap en de vrijheid om te zijn wie je bent. In de komende weken zullen meer bijeenkomsten volgen.

Geplaatst op Geef een reactie

Startbijeenkomst DonorDialoog Utrecht

Op 13 juni is de DonorDialoog in Utrecht officieel van start gegaan. In wijkcentrum de Oase in de wijk Zuilen zijn de partnerorganisaties samengekomen om zichzelf en de DonorDialoog voor te stellen aan belangstellenden. Naast een uitleg wat de DonorDialoog is en wat we in Utrecht willen bereiken hebben de partners en de voorlichters zichzelf voorgesteld.

Vanaf nu tot aan februari 2020 zullen de getrainde peers voorlichtingen gaan geven aan mensen met een migratie achtergrond in Utrecht om mensen bewust te maken van het belang om je keuze te registreren in het donorregister. We geven mensen een uitleg over hoe het donatie en transplantatie proces verloopt en bespreken met elkaar hoe binnen verschillende religies en culturen gekeken wordt naar wel of niet donor zijn. Doel van de bijeenkomsten is om mensen informatie te bieden zodat zij vervolgens zelf een geïnformeerde keuze kunnen maken en deze vast kunnen leggen.

De bijeenkomst is afgesloten met het tekenen van de intentie om gezamenlijk aan de slag te gaan met de DonorDialoog.

De DonorDialoog is een inzet van de Nederlandse Transplantatiestichtring die mogelijk gemaakt is door het ministerie van VWS.