Logo_Inclusia_transparante_achtergrond

Een zelfportret van Eritrese nieuwkomers in Schiedam

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Afgelopen zaterdag is een groep nieuwkomers met een Eritrese afkomst van start gegaan met het traject zelfportret. Binnen dit traject gaan ze met elkaar en een gespecialiseerde trauma psychiater van het Co-Team in gesprek over het vluchten en het leven wat ze hier op gaan bouwen.

Dit traject richt zich op nieuwkomers in Nederland. Syriërs, Irakezen en Ethiopiërs die gevlucht zijn voor oorlogsgeweld hebben onbeschrijfelijke dingen gezien en meegemaakt. Zij zijn geconfronteerd met oorlogsgeweld en mensenrechtenschendingen en hebben trauma’s opgelopen tijdens hun vlucht naar en door Europa. Deze ervaringen laten ze niet los en bepalen hoe ze in het leven staan. Dit kan enorm remmend werken op het opbouwen van een nieuw leven.

De reguliere inburgeringtrajecten bieden geen ruimte en aandacht voor het verwerken van deze ervaringen. Wanneer de pijn groot is volgt een verwijzing naar een professional. Deze is vaak niet in staat om de juiste hulp te verstrekken omdat hij/zij geen ervaring heeft met traumaverwerking bij vluchtelingen.

 In het eigen land hadden mensen een leven, een baan en de kinderen gingen naar school en vermaakten zich in hun vrije tijd. De oorlog, armoede en de vlucht hebben daaraan een einde gemaakt. In een nieuw land met een heel andere taal en cultuur moeten mensen hun leven weer helemaal op nieuw opbouwen. Dit vraagt om even pas op de plaats te maken, stil te staan bij wie ze waren en wie ze willen zijn. Waar liggen ambities, passie, krachten en mogelijkheden.

 Om mensen te helpen deze traumatische ervaringen een plek te geven en zich open te stellen voor een nieuw leven hebben we een traject ontwikkeld waarin zij zichzelf en hun ambities beter leren kennen.

Met de training Zelfportret willen we nieuw en oudkomers die ook deze problemen kennen, in staat stellen hun kracht te hervinden zodat zij een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen en hun kinderen bij kunnen staan in hun ontwikkeling.

Tijdens deze training wordt aandacht besteed aan:

  • Vluchtelingen de kans geven hun pijn en angst te verwerken
  • Vluchtelingen weer terug in hun kracht zetten
  • Vluchtelingen handvatten bieden om hun kinderen te begeleiden in de nieuwe samenleving
  • Kennis over de samenleving vergroten

Contact formulier