Geplaatst op Geef een reactie

Week van de Donor Registratie 2019

Deze week is het week van de donor registratie in Nederland. Een week waarin we extra aandacht besteden aan het belang van registreren. Teveel mensen hebben nog geen keuze gemaakt en geregistreerd en dit is met de nieuwe donorwet die in 2020 ingaat des te belangrijker geworden.

Vanuit Inclusia zetten we ons met verschillende organisaties in Utrecht, Rotterdam en Den Haag in om mensen met een migratie achtergrond informatie te geven over wat donor zijn inhoud, hoe het systeem werkt en waarom het belangrijk is om een eigen keuze te maken.

In de week van de donor registratie zullen vooral in Utrecht extra activiteiten plaatsvinden. We zijn in twee bibliotheken in Overvecht en Kanaleneiland te vinden met een stand waar onze voorlichters informatie geven. En op vrijdag zal bij enkele Turkse en Marokkaanse Moskeeën aandacht besteed worden aan het thema. Ook daar zullen onze voorlichters aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en informatie te geven.

De DonorDialoog wordt in samenwerking met de Nederlandse Transplantatiestichting in opdracht van het ministerie voor Volksgezondheid uitgevoerd.

Geplaatst op Geef een reactie

DonorDialoog in Utrecht

Sinds september zijn we in Utrecht weer actief aan de slag met het organiseren van DonorDialogen. Onze enthousiaste getrainde voorlichters gaan daar de wijken in om met mensen in gesprek te gaan over de nieuwe wet en over donorschap. We organiseren deze dialogen in buurthuizen, in ouderkamers op scholen, bij zelforganisaties en religieuze instellingen.

Stichting Inclusia is partner in de DonorDialoog omdat we het belangrijk vinden dat mensen begrijpen wat donorschap is zodat ze een bewuste keuze kunnen maken om wel of niet donor te worden. Het is een discussie die nu vaak uitgesteld wordt totdat de familie rond het bed van een stervende naaste zit en de artsen met de vraag komen. Ook is het thema waar omtrent veel vragen leven en men niet goed weet hoe daar binnen de eigen religie en/of cultuur naar gekeken wordt.

Vanuit Inclusia geven we geen mening of mensen wel of niet donor moeten worden maar willen we mensen informeren en aansporen om het gesprek aan te gaan binnen het gezin en het niet uit te stellen tot het moment waarop de pijn te groot is om zo’n besluit te kunnen nemen. We zetten ons in om vooroordelen weg te nemen en mensen te laten zien dat er vanuit religies en culturen geen bezwaren zijn tegen donorschap.
Niet alleen hebben we dialogen gevoerd in verschillende gemeenschappen maar ook hebben we de NTS ondersteund met het maken van informatiemateriaal wat een meer diverse samenleving aanspreekt.

Indien u meer informatie wilt of interesse heeft in een bijeenkomst dan kunt u contact opnemen met: s.achour@inclusia.nl

Geplaatst op Geef een reactie

Training Sociale Media voor moeders

In Gouda is vanmorgen de training Sociale Media voor moeders van start gegaan bij de GGD. Tijdens deze training leren de moeders wat voor sociale media er bestaat en wat je waarvoor gebruikt. Ook leren ze hoe je veilig gebruik kan maken van allerlei apps en hoe je dit binnen de opvoeding beter een plek kan geven.

Deze training wordt op verzoek van de moeders zelf aangeboden. Ze zien dat hun kinderen veel online zijn maar ze begrijpen niet goed waar hun kinderen mee bezig zijn en maken zich veel zorgen over wat hun kinderen online tegen kunnen komen. Ze hebben allemaal verhalen gehoord van loverboys of jongeren die via online contacten de criminaliteit ingegaan zijn.

Met deze training krijgen ze meer informatie en kennis om met hun jongeren het gesprek aan te gaan over sociale media gebruik maar ook om hun jongere kinderen beter voor te kunnen bereiden op het veilig gebruiken van sociale media.

Wilt u meer informatie over deze training of heeft u interesse om de training ook in uw stad of instelling aan te bieden dan kunt u contact opnemen met: s.achour@stichtinginclusia.nl

Geplaatst op Geef een reactie

Convenant tegen Eenzaamheid

Op 1 oktober is de week tegen de eenzaamheid van start gegaan in Schiedam. Stichting Inclusia is daar partner aan de thema tafel ontmoeten waar we ons inzetten om eenzaamheid onder ouderen met een migratie achtergrond tegen te gaan. Iedere dinsdag ochtend organiseren we een inloop voor vrouwen die onder begeleiding van vrijwilligers inzetten op het versterken van hun zelfredzaamheid en het tegengaan van eenzaamheid.

De week tegen eenzaamheid is van start gegaan met het tekenen van een convenant met alle partijen van de tafel ontmoeten.

Eenzaamheid kan ons allemaal overkomen, van jong tot oud. In Schiedam zijn er veel mensen eenzaam. Eenzaam zijn is ernstig en heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van leven. Daarom maken wij ons sterk om samen met andere partners de eenzaamheid onder de Schiedammers aan te pakken.

Wij delen en bespreken signalen van eenzaamheid.

Wij zoeken verbinding met bestaande activiteiten en organisaties.

Wij ontwikkelen en delen de kennis en kunde over de aanpak eenzaamheid.

Wij laten ons inspireren en inspireren anderen om mee te helpen.

Wij leveren een actieve bijdrage in de individuele aanpak van eenzaamheid en betrekken daar familie, vrienden, kennissen en buurtbewoners bij.

Wij geven de aanpak eenzaamheid in Schiedam verder vorm, samen met de andere partners.

Vanuit Inclusia onderschrijven we al deze uitgangspunten en we zullen ons in de komende jaren binnen Schiedam in blijven zetten om de eenzaamheid tegen te gaan.