Logo_Inclusia_transparante_achtergrond

DonorDialoog in Utrecht

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Sinds september zijn we in Utrecht weer actief aan de slag met het organiseren van DonorDialogen. Onze enthousiaste getrainde voorlichters gaan daar de wijken in om met mensen in gesprek te gaan over de nieuwe wet en over donorschap. We organiseren deze dialogen in buurthuizen, in ouderkamers op scholen, bij zelforganisaties en religieuze instellingen.

Stichting Inclusia is partner in de DonorDialoog omdat we het belangrijk vinden dat mensen begrijpen wat donorschap is zodat ze een bewuste keuze kunnen maken om wel of niet donor te worden. Het is een discussie die nu vaak uitgesteld wordt totdat de familie rond het bed van een stervende naaste zit en de artsen met de vraag komen. Ook is het thema waar omtrent veel vragen leven en men niet goed weet hoe daar binnen de eigen religie en/of cultuur naar gekeken wordt.

Vanuit Inclusia geven we geen mening of mensen wel of niet donor moeten worden maar willen we mensen informeren en aansporen om het gesprek aan te gaan binnen het gezin en het niet uit te stellen tot het moment waarop de pijn te groot is om zo’n besluit te kunnen nemen. We zetten ons in om vooroordelen weg te nemen en mensen te laten zien dat er vanuit religies en culturen geen bezwaren zijn tegen donorschap.
Niet alleen hebben we dialogen gevoerd in verschillende gemeenschappen maar ook hebben we de NTS ondersteund met het maken van informatiemateriaal wat een meer diverse samenleving aanspreekt.

Indien u meer informatie wilt of interesse heeft in een bijeenkomst dan kunt u contact opnemen met: s.achour@inclusia.nl

Contact formulier