Geplaatst op Geef een reactie

50 jaar Migratie Marokko Nederland

Op 28 november zijn in Rotterdam de activiteiten van start gegaan rondom 50 jaar migratie Marokko Nederland. Een werkgroep van verschillende zelforganisaties met Marokkaanse roots heeft met ondersteuning van Inclusia het op zich genomen om dit jubileum in Rotterdam onder de aandacht te brengen.

We zijn van start gegaan met een korte herdenking bij het gastarbeidersmonument in het Afrikaanderpark om daar stil te staan bij de sterke schouders van de eerste generaties waar de tweede en derde generatie op staan. Om stil te staan bij hun rol en inzet in het opbouwen van deze stad.

Na deze herdenking zijn we met de derde generatie het gesprek aangegaan om ervaren hoe zij zich voelen in een stad als Rotterdam, welke kansen ze zien en welke knelpunten ze ervaren. Na een lezing van een onderzoeker van de EUR over welke stigmatisering bestaat en hoe jongeren deze ervaren is een panel van jongeren en mensen die met jongeren werken met elkaar en de zaal in dialoog gegaan over een aantal stellingen.

Geplaatst op Geef een reactie

Debat 50 jaar migratie

2019 is het jaar waarin het 50 jaar geleden is dat er een officiële samenwerking tot stand is gekomen tussen Marokko en Nederland rondom arbeidsmigratie. Dat wordt dit jaar op verschillende plekken in Nederland gevierd. Inclusia maakt deel uit van de werkgroep van zelforganisaties met Marokkaanse roots die in Rotterdam activiteiten organiseren in dit jubileum jaar.

Op 28 november zal in het kader van dit jubileum een debat georganiseerd worden om te kijken naar de derde generatie arbeidsmigranten. Marokkaanse jongeren voelen zich meer Rotterdammer dan Nederlander. Ze zijn jong in de stad waar hun opa’s en oma’s als gastarbeiders hun thuis gevonden hebben. Zo thuis als hun opa’s en oma’s waren, voelen de jongeren zich steeds minder thuis. Ze voelen zich niet als volwaardig gezien, hebben minder kansen dan leeftijdsgenoten, voelen zich buiten gesloten en onderzoeken blijven laten zien dat discriminatie niet minder wordt. Jongeren struggelen met hun Rotterdam, wat niet het Rotterdam van hun ouders en grootouders is. Toch zijn het deze mensen die hun dna verweven hebben met deze stad. Met elkaar gaan we in debat over deze nieuwe generatie Rotterdamse Marokkanen.

Wilt u dit debat bijwonen dan bent u van harte welkom vanaf 19.00 uur in wijkgebouw het Klooster aan het Afrikaanderplein.

Geplaatst op Geef een reactie

Nieuwkomers aan de slag met een zelfportret van wie ze nu zijn

In Schiedam biedt Inclusia in 2019 aan twee groepen nieuwkomers de training zelfportret aan. In deze training gaan mensen aan de slag met het geven van een plek aan wie ze waren, wat ze kwijt zijn geraakt en wie ze nu zijn.

Soms heb je zoveel meegemaakt dat het bijna onmogelijk is om het onder woorden te brengen. Syriërs, Irakezen en Ethiopiërs die gevlucht zijn voor oorlogsgeweld hebben onbeschrijfelijke dingen gezien en meegemaakt. Zij zijn geconfronteerd met oorlogsgeweld en mensenrechtenschendingen en hebben trauma’s opgelopen tijdens hun vlucht naar en door Europa. Deze ervaringen laten je niet los en bepalen hoe je in het leven staat. Dit kan enorm remmend werken op het opbouwen van een nieuw leven.

De reguliere inburgeringtrajecten bieden geen ruimte en aandacht voor het verwerken van deze ervaringen. Wanneer de pijn groot is volgt een verwijzing naar een professional. Deze is vaak niet in staat om de juiste hulp te verstrekken omdat hij/zij geen ervaring heeft met traumaverwerking bij vluchtelingen.
In je eigen land had je een goed leven, een baan en de kinderen gingen naar school en vermaakten zich in hun vrije tijd. De oorlog en de vlucht hebben daaraan een einde gemaakt. Je bent in een nieuw land met een heel andere taal en cultuur en je moet je leven weer helemaal op nieuw opbouwen. Het is tijd om even pas op de plaats te maken, stil te staan bij wie je was en wie je wilt zijn. Waar liggen je ambities, je passie, je krachten en je mogelijkheden.

Om mensen te helpen deze traumatische ervaringen een plek te geven en zich open te stellen voor een nieuw leven hebben we een traject ontwikkeld waarin zij zichzelf en hun ambities beter leren kennen. De training wordt begeleid door een trauma psychiater van het Co-Team. Met de training Zelfportret willen we nieuw en oudkomers die ook deze problemen kennen, in staat stellen hun kracht te hervinden zodat zij een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen en hun kinderen bij kunnen staan in hun ontwikkeling.

Tijdens deze training wordt aandacht besteed aan:
• Vluchtelingen de kans geven hun pijn en angst te verwerken
• Vluchtelingen weer terug in hun kracht zetten
• Vluchtelingen handvatten bieden om hun kinderen te begeleiden in de nieuwe samenleving
• Kennis over de samenleving vergroten

Op dit moment volgt een groep nieuwkomers met Eritrese achtergrond de training.

In 2020 zullen nog twee groepen de training mogen volgen. Indien u interesse heeft om aan te sluiten of meer wil weten over de training kunt u terecht bij Souad Achour via s.achour@inclusia.nl

Geplaatst op Geef een reactie

Somalische vrouwen Schiedam starten met training gezonde relatie

Deze week is een nieuwe vrouwengroep gestart in Schiedam met de training Gezonde relatie. Binnen deze training van 3 bijeenkomsten kijken we naar alles wat te maken heeft met een gezonde relatie. We starten met mag je zijn wie je bent, hoe wordt gekeken naar seksuele en gender diversiteit. Vervolgens kijken we naar het vinden van partner, zijn jongeren vrij in die keuze of hebben ouders een beeld waar ze misschien toch in sturen. We kijken naar relatiekeuzes, huwelijk en vormen van dwang en gevangenschap.

Ook gaan we aan de slag met geweld binnen de relatie en wat te doen als je slachtoffer bent van dit geweld.

Vanuit Inclusia vinden we het enorm belangrijk dat mensen eigen keuzes kunnen maken in wie ze zijn en hoe ze hun relatie vorm willen geven. Ook zien dat er nog steeds veel taboes hangen rondom seksuele en gender diversiteit, partnergeweld en kindermishandeling en vrije partner en relatie keuze. Met deze training werken we aan het doorbreken van deze taboes en het versterken van het zelfbeschikkingsrecht van jongeren.

We zien dat er ook binnen deze groep veel interesse is om te praten over de thema’s. Het hebben van een gezonde relatie is voor veel mensen belangrijk en ze willen dat ook graag voor hun kinderen. De training zet ouders aan het denken over hun eigen invloed en beeld wat ze hebben over de toekomstige relaties van hun kinderen en hoe ze dat in de opvoeding meegeven.

Geplaatst op Geef een reactie

Training Media weerbaarheid afgerond in Gouda

Op 4 november is in Gouda de training Media Weerbaarheid afgerond. Binnen deze training hebben moeders geleerd welke sociale media er allemaal bestaan en hoe ze binnen de opvoeding met hun kinderen kunnen werken aan gezond sociale media gebruik.

De moeders die zelf wel wat sociale media gebruikten wisten niet goed wat hun kinderen allemaal gebruikten en waren ook niet gewend om daarover in gesprek te gaan met hun kinderen. Met elkaar hebben ze de verschillende mogelijkheden onderzocht met hun positieve en negatieve kanten.

Ook is er gesproken over de negatieve invloeden die via sociale media in het leven van hun kinderen kunnen komen als loverboys en radicalisering.

De moeders hadden vooral veel vragen over op welke leeftijd kinderen in aanraking komen met sociale media en hoe ze ervoor kunnen zorgen dat hun kinderen niet makkelijk te beïnvloeden zijn online.

Deze training was mogelijk gemaakt door de GGD Gouda.