Geplaatst op Geef een reactie

Somalische vrouwen Schiedam starten met training gezonde relatie

Deze week is een nieuwe vrouwengroep gestart in Schiedam met de training Gezonde relatie. Binnen deze training van 3 bijeenkomsten kijken we naar alles wat te maken heeft met een gezonde relatie. We starten met mag je zijn wie je bent, hoe wordt gekeken naar seksuele en gender diversiteit. Vervolgens kijken we naar het vinden van partner, zijn jongeren vrij in die keuze of hebben ouders een beeld waar ze misschien toch in sturen. We kijken naar relatiekeuzes, huwelijk en vormen van dwang en gevangenschap.

Ook gaan we aan de slag met geweld binnen de relatie en wat te doen als je slachtoffer bent van dit geweld.

Vanuit Inclusia vinden we het enorm belangrijk dat mensen eigen keuzes kunnen maken in wie ze zijn en hoe ze hun relatie vorm willen geven. Ook zien dat er nog steeds veel taboes hangen rondom seksuele en gender diversiteit, partnergeweld en kindermishandeling en vrije partner en relatie keuze. Met deze training werken we aan het doorbreken van deze taboes en het versterken van het zelfbeschikkingsrecht van jongeren.

We zien dat er ook binnen deze groep veel interesse is om te praten over de thema’s. Het hebben van een gezonde relatie is voor veel mensen belangrijk en ze willen dat ook graag voor hun kinderen. De training zet ouders aan het denken over hun eigen invloed en beeld wat ze hebben over de toekomstige relaties van hun kinderen en hoe ze dat in de opvoeding meegeven.

Geplaatst op Geef een reactie

Training Media weerbaarheid afgerond in Gouda

Op 4 november is in Gouda de training Media Weerbaarheid afgerond. Binnen deze training hebben moeders geleerd welke sociale media er allemaal bestaan en hoe ze binnen de opvoeding met hun kinderen kunnen werken aan gezond sociale media gebruik.

De moeders die zelf wel wat sociale media gebruikten wisten niet goed wat hun kinderen allemaal gebruikten en waren ook niet gewend om daarover in gesprek te gaan met hun kinderen. Met elkaar hebben ze de verschillende mogelijkheden onderzocht met hun positieve en negatieve kanten.

Ook is er gesproken over de negatieve invloeden die via sociale media in het leven van hun kinderen kunnen komen als loverboys en radicalisering.

De moeders hadden vooral veel vragen over op welke leeftijd kinderen in aanraking komen met sociale media en hoe ze ervoor kunnen zorgen dat hun kinderen niet makkelijk te beïnvloeden zijn online.

Deze training was mogelijk gemaakt door de GGD Gouda.