Geplaatst op Geef een reactie

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar

Vanuit Stichting Inclusia willen we namens medewerkers en bestuur iedereen fijne feestdagen wensen. Het afgelopen jaar was een bewogen jaar voor Inclusia.

In januari zijn we van start gegaan en we hebben eind 2019 een sterke organisatie neergezet die met verschillende opdrachtgevers samen werkt om deze samenleving inclusiever te maken.

2020 wordt het jaar waarin we ons verder gaan ontwikkelen en we met een aantal nieuwe projecten zullen gaan werken aan het versterken van mensen en we extra in gaan zetten op armoede onder kinderen.

We willen het Sint Laurensfonds, de gemeente Rotterdam, het ministerie van VWS, de gemeente Schiedam, het CJG van Gouda en stichting Bevordering van Volkskracht danken voor hun steun in het afgelopen jaar en gaan op naar een mooi 2020.

Geplaatst op Geef een reactie

Kennisagenda jeugdhulpverlening

Als Inclusia zijn we betrokken bij ST-RAW, de academische werkplaats van Rotterdam die zich bezig houdt met de transformatie van het jeugdbeleid.

Vanuit de partners van ST-RAW wordt nu gewerkt aan het opstellen van de kennis agenda voor 2020. Welke thema’s en vraagstukken moeten op de agenda om onderzocht te worden.

Op 20 december hebben we vanuit Inclusia een bijeenkomst georganiseerde met ouders waarvan de kinderen jeugdhulp ontvangen. Met deze ouders zijn we gaan kijken naar de grootste knelpunten die ze ervaren en waar zij graag extra onderzoek naar willen zien. Voor deze bijeenkomst waren ouders uitgenodigd die zelden of nooit aansluiten bij bijeenkomsten als deze omdat ze niet aangesloten zijn bij ouderraden of de weg niet goed genoeg weten om hun stem te laten horen.

Vanuit de ouders kwamen veel ervaringen naar voren die lieten zien dat ze zich weinig gehoord en begrepen voelen door de hulpverlening. Hun knelpunten zullen verwerkt worden tot onderzoeksvragen die hopelijk in 2020 opgepakt zullen worden.

Vanuit Inclusia vinden we het belangrijk dat juist ook deze ouders een plek aan tafel krijgen om mee te praten over hun ervaringen en knelpunten en hoe we de zorg voor kinderen beter kunnen maken.

Geplaatst op Geef een reactie

50 jaar Marokkaanse migratie in Schiedam

2019 is het jaar dat we vieren dat het 50 jaar geleden is dat de eerste Marokkaanse migranten op contract naar Nederland kwamen. In Rotterdam heeft een werkgroep van zelforganisaties dit gevierd maar ook in Schiedam gaat dit jubileum niet ongemerkt voorbij. Stichting Multicultureel Schiedam heeft een programma opgezet voor de Schiedammers en Inclusia en Dock ondersteunen hun bij de uitvoering.

In het kader van 50 jaar migratie Marokkanen organiseert stichting multicultureel Schiedam (SMS)  i.s.m. met Inclusia en Dock Schiedam op 21 december een multicultureel festival ter afsluiting van diverse georganiseerde activiteiten. Op het pleintje van wijkhuis Drees plein  zal een informatietent opgezet worden. Deze tent zal een kleurrijke afspiegeling zijn van de hele Marokkaanse Cultuur. Met o.a. Marokkaanse hapjes, dans, kunst etc.

Verder zullen er verschillende artiesten gaan optreden van uit verschillende culturen om zo de diversiteit van de Marokkaanse cultuur in Schiedam te laten zien.

Geplaatst op Geef een reactie

Ouderen in beweging

In oktober is in Schiedam een inloop van start gegaan voor ouderen met een migratie achtergrond. In de Weerklank komen wekelijks vrouwen met een Arabische achtergrond bij elkaar om uit huis te zijn en sociale contacten op te bouwen. Deze vrouwen die weinig uit huis kwamen beginnen zich al aardig thuis te voelen in de groep.

Ze delen ervaringen en knelpunten met elkaar en bouwen vriendschappen op. We zien dat ze ook thuis meer in beweging komen omdat ze vaak dingen meenemen naar de groep die ze gebakken of gekookt hebben en waarvoor ze dus ook de deur uit zijn gegaan om boodschappen te halen.

In de afgelopen weken zijn er ook 2 nieuwe activiteiten gestart tijdens de inloop. Eens in de twee weken helpt een vrijwilliger van de Weerklank met conversatielessen omdat de vrouwen toch graag beter Nederlands willen leren en we zijn gestart met 1 keer maand beweging. We willen dit een vast onderdeel laten worden van de inloop maar dit is nog best wennen voor de vrouwen.

Er is nog plek voor dames van 60+ die zich willen aansluiten bij de groep. Voor meer informatie daarover kunt u contact opnemen met Souad Achour via s.achour@inclusia.nl

Geplaatst op Geef een reactie

Festival 50 jaar migratie

In 2019 is het 50 jaar geleden dat de eerste gastarbeiders op contract vanuit Marokko naar Nederland zijn gekomen. Een bijzonder jubileum om te vieren. In Rotterdam is een werkgroep van verschillende Marokkaanse zelforganisaties met ondersteuning van Inclusia bezig om dit jubileum te vieren met Rotterdammers.

Op 28 november was er een inhoudelijk debat en een moment van stilte bij het monument. Op 15 december gaan we de geschiedenis vieren. In pier 80 in Delfshaven zal een festival plaatsvinden met muziek, dans, demonstraties, een markt, levende geschiedenis en nog veel meer.

Graag willen we alle Rotterdammers uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. We willen de gemeente Rotterdam bedanken voor het mogelijk maken van dit festival.