Geplaatst op Geef een reactie

Kennisagenda jeugdhulpverlening

Als Inclusia zijn we betrokken bij ST-RAW, de academische werkplaats van Rotterdam die zich bezig houdt met de transformatie van het jeugdbeleid.

Vanuit de partners van ST-RAW wordt nu gewerkt aan het opstellen van de kennis agenda voor 2020. Welke thema’s en vraagstukken moeten op de agenda om onderzocht te worden.

Op 20 december hebben we vanuit Inclusia een bijeenkomst georganiseerde met ouders waarvan de kinderen jeugdhulp ontvangen. Met deze ouders zijn we gaan kijken naar de grootste knelpunten die ze ervaren en waar zij graag extra onderzoek naar willen zien. Voor deze bijeenkomst waren ouders uitgenodigd die zelden of nooit aansluiten bij bijeenkomsten als deze omdat ze niet aangesloten zijn bij ouderraden of de weg niet goed genoeg weten om hun stem te laten horen.

Vanuit de ouders kwamen veel ervaringen naar voren die lieten zien dat ze zich weinig gehoord en begrepen voelen door de hulpverlening. Hun knelpunten zullen verwerkt worden tot onderzoeksvragen die hopelijk in 2020 opgepakt zullen worden.

Vanuit Inclusia vinden we het belangrijk dat juist ook deze ouders een plek aan tafel krijgen om mee te praten over hun ervaringen en knelpunten en hoe we de zorg voor kinderen beter kunnen maken.