Logo_Inclusia_transparante_achtergrond

Een nieuw jaar

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Vanuit Inclusia willen we iedereen het beste wensen, dat 2020 maar een mooi, krachtig, inclusief en betrokken jaar mag worden.

Voor Inclusia wordt het zeker een bijzonder jaar. Op 4 januari bestaan we 1 jaar en we kunnen terug kijken op een mooi jaar waarin we veel bereikt hebben. We hebben trainingen uitgevoerd rondom armoedebestrijding, gezonde relaties, zelfportret, sociale media voor ouders en jongeren, zijn aan de slag gegaan met geïsoleerde ouderen en de DonorDialoog. Het was een bijzonder eerste jaar waarin we mooie samenwerkingen hebben versterkt en nieuwe hebben gestart. We willen een ieder die ons in dit eerste jaar gesteund, geadviseerd en kansen gegeven heeft enorm bedanken.

Ook 2020 gaat een sterk en betrokken jaar worden. We blijven actief in Schiedam waar we inzetten op het tegengaan van armoede, waar we nieuwkomers helpen hun vluchttrauma te verwerken, waar we huiselijk geweld tegengaan en inzetten op gezondere relaties en waar we geïsoleerde ouderen uit huis proberen te halen.

We gaan verder met de DonorDialoog in Rotterdam, Den Haag en Utrecht om te zorgen dat ook groepen die onvoldoende aanhaken bij de bestaande campagnes van de nieuwe donorwet voldoende informatie krijgen om zich te kunnen registreren met een eigen keuze.

We krijgen ook de kans om aan de slag te gaan met twee nieuwe thema’s die veel voor ons betekenen. Met ouders en jongeren gaan we werken aan het vormgeven van een opvoedingsondersteuningstraject waarmee we kindermishandeling gaan terug dringen en we mogen een training gaan ontwikkelen om intellectuele armoede van kinderen binnen gezinnen terug te dringen. We zien nog teveel dat kinderen die opgroeien in armoede ook op intellectuele ontwikkeling minder kansen hebben dan andere kinderen en zien dat daar nog te weinig aandacht voor is.

In de loop van het jaar gaan we u via onze website op de hoogte houden van de voortgang van onze werkzaamheden maar indien u interesse heeft om mee te denken of graag een training wil of in gesprek wil over nieuwe thema’s kunt u altijd contact met ons leggen via: s.achour@inclusia.nl of l.schouwenburg@inclusia.nl

Contact formulier