Geplaatst op Geef een reactie

Opvoed kracht

Op 11 februari hebben we met een onderzoeker van het EMC een bezoek gebracht aan de ouder kamer van de Loep school in Schiedam. We zijn daar met moeders in gesprek gegaan over opvoedvraagstukken. Het ging daarbij niet zozeer over welke vraagstukken we allemaal tegen komen maar om met elkaar te kijken naar de hulpstructuur die bestaat bij opvoed vragen.

Het EMC is bezig met een groot onderzoek naar opvoedingsondersteuning in Rotterdam en omgeving. Met dat onderzoek willen ze kijken naar welke steun ouders nodig hebben bij de opvoeding en waar ze deze zoeken.

De moeders van vandaag gaven allemaal aan voor steun eerst naaste familie te benaderen. Een zus, schoonzus of vriendin met kinderen waren het eerste vangnet. Samen komen met andere moeders om gezamenlijk ervaringen uit wisselen en te zoeken naar oplossingen werd ook enorm gewaardeerd.

De stap naar professionele ondersteuning blijkt voor veel moeders nog steeds te groot. In het laatste deel van de bijeenkomst hebben moeders hun adviezen over wat ze missen in de hulpverlening gedeeld met de onderzoekster.

Vanuit Inclusia ondersteunen we dit onderzoek van het EMC omdat zij zich inzetten om niet zozeer vanuit de theorie maar vooral vanuit ouders kijken naar vraagstukken rondom de opvoeding.

Over 2 weken zal een bijeenkomst georganiseerd worden waarin vaders hun input gaan geven voor het onderzoek.

Geplaatst op Geef een reactie

Training Krachtcirkel van start

In Schiedam is deze week de eerste groep van start gegaan met de training krachtcirkel. Een groep van 17 mannen uit Nieuwland gaan de komende weken maanden aan de slag met het vergroten van kennis, vaardigheden en zelfredzaamheid.

In deze training leren mensen om weer de regie te krijgen over hun eigen financiële situatie. Ze gaan kijken naar hun eigen situatie, gaan deze op orde brengen en gaan leren welke stappen ze kunnen zetten om hun financiële situatie te versterken.

Tijdens de training wordt ook actief ingezet op het versterken van de deelnemers. Financiële zorgen brengen veel stress met zich mee en maken dat mensen hun kracht verliezen en het gevoel krijgen dat ze niet meer uit deze put kunnen klimmen. Met empowerment gaan we ze deze kracht terug geven.

Voor meer informatie over deze training kunt u contact opnemen met: s.achour@inclusia.nl