Geplaatst op Geef een reactie

Vrouwenkrachtcirkel in Schiedam

Deze week is de eerste fysieke training van Inclusia weer van start gegaan. In Schiedam is een groep Alevitische vrouwen aan de slag gegaan met de training Vrouwenkrachtcirkels. In deze training kijken ze hun eigen financiële situatie. Hebben ze hier voldoende inzicht in, voelen ze alsof ze hier zelf de regie over hebben en hebben ze genoeg kracht om knelpunten aan te pakken.

In de eerste bijeenkomst stond kennismaking en inzicht in de eigen kracht centraal. Wat betekent het om weinig te hebben en wat effect heeft dat op hoe je in het leven staat.

Vanuit Inclusia hebben we voor het opstarten van de trainingen goed stil gestaan bij hoe we een veilige omgeving kunnen creëren voor mensen om deel te nemen. We gaan aan de slag in grotere zalen waardoor 1,5 meter afstand mogelijk is, we hebben de werkvormen binnen de training aangepast op afstand houden en geen dingen via meerdere handen laten gaan. Ook vind voor deelname een korte triage plaats om mensen te vragen of ze mogelijke klachten hebben.

Het doet ons goed om weer bezig te zijn met het versterken van groepen mensen. Digitale bijeenkomsten waren een goed alternatief in noodzakelijke tijden maar de dynamiek van samen in een groep werken aan kracht en knelpunten is onvervangbaar.

Geplaatst op Geef een reactie

Ouderengroep weer van start

Afgelopen dinsdag zijn de ouderen voor het eerst weer fysiek bij elkaar gekomen in Schiedam. Het mooie weer maakte het mogelijk voor de vrijwilligers en de ouderen om in de buitenlucht op voldoende afstand van elkaar weer samen te komen. Veel van de ouderen waren in de afgelopen weken hun huis niet of nauwelijks uit gekomen. Deze eerste keer was voor dan ook een welkome bijeenkomst. Het elkaar weer zien, met elkaar kunnen praten en samen wat kunnen eten betekende veel voor de vrouwen.

De vrijwilligers hebben in overleg met de locatie ervoor gezorgd dat de richtlijnen van het RIVM goed gewaarborgd konden worden waardoor de vrouwen nu weer wekelijks bij elkaar kunnen komen. In de komende weken zullen we alle activiteiten van de groep weer op gaan starten.