Geplaatst op Geef een reactie

Power 2 Be van start in Bloemhof

Afgelopen week is de eerste groep moeders van start gegaan met de training The Power 2 Be. Binnen deze training gaan we met moeders aan de slag om te kijken naar de ontwikkeling van hun kinderen. Alle kinderen hebben recht op de kans om zich te kunnen ontwikkelen tot hun beste zelf maar in de praktijk zien we veel dingen die van invloed zijn op de kansen van kinderen. Een van die dingen is het opgroeien in armoede. We zien dat kinderen die opgroeien in gezinnen waar armoede is vaak minder kansen op intellectuele ontwikkeling hebben dan andere kinderen. Er is minder geld voor verenigingen en clubs, er zijn minder uitstapjes naar musea en dierentuinen en er zijn minder boeken en bordspellen in huis. Ook zien we dat de ouders vaak zoveel energie kwijt zijn aan het overeind blijven als gezin dat er weinig kracht is om in te zetten op de ontwikkeling van de kinderen.

Binnen de The Power 2 Be gaan we met moeders uit financieel kwetsbare gezinnen kijken naar wat hun kinderen nodig hebben in de ontwikkeling en hoe zij vanuit hun mogelijkheden en eigen kracht zoveel mogelijk aan hun kinderen kunnen geven. De training die mogelijk gemaakt is door het Sint Laurensfonds geeft naast educatieve kennis ook veel praktijk handvatten. We gaan de moeders verschillende dingen leren die ze thuis kunnen doen en gaan met hun en de kinderen de wijk in om mogelijkheden te bezoeken waar kinderen aan kunnen sluiten.

De eerste groep is gestart bij speeltuinvereniging de Klimroos in de wijk Bloemhof. In het komende jaar zullen we deze training bij 8 groepen moeders in Rotterdam aanbieden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Souad Achour via s.achour@inclusia.nl

Geplaatst op Geef een reactie

Gezond ouder worden in Rotterdam

In de komende 2 maanden gaan we samen met Indigo preventie een training aanbieden aan Marokkaanse ouderen in Rotterdam waarin ze gaan kijken naar gezond ouder worden in Nederland. Binnen deze training gaan we niet aan de slag met de fysieke gezondheid van de ouderen maar met het welbevinden. Zijn de ouderen gelukkig met wie ze zijn en wat kunnen ze doen om meer geluk te vinden.

In 6 bijeenkomsten gaan we werken aan de Go-Win schijf, een schijf van 5 dingen die betekenis geven aan het leven. We bekijken iedere schijf en gaan met de ouderen in gesprek over hoe dit vorm krijgt in hun leven en welke stappen ze kunnen zetten als ze het gevoel hebben iets te missen in die schijf.

Met deze training willen we eenzaamheid onder ouderen met een migratie achtergrond bestrijden. Deze door ZonMW mogelijk gemaakte trainingen gaan we aanbieden aan ouderen die eenzaam zijn en die te weinig netwerk en binding hebben om hier zelf uit te komen.

Maandag 7 september zijn we van start gegaan met een korte training over de methodiek aan de vrijwillige begeleiders die de groep ouderen bij elkaar gaan brengen zodat zij de methode leren kennen en de groep tijdens de training kunnen motiveren.