Geplaatst op Geef een reactie

18 december Internationale Migrantendag

18 december is door de VN uitgeroepen als internationale dag van de migrant. Voor ons een dag om even extra stil te staan bij de inzet van zoveel migrantenzelforganisaties die juist in deze tijd nog extra inzetten op het een beetje mooier maken van onze samenleving.

Vanuit hun aard zetten migranten zelforganisaties zich vaak in voor het slaan van bruggen naar andere mensen in hun wijken en het versterken van de kracht en kansen van mensen met een migratie achtergrond.

Wij als Inclusia mogen met regelmaat samenwerken met een diversiteit aan deze organisaties die samen met ons strijden voor gelijke kansen, minder armoede, zelfbeschikking en een meer inclusieve samenleving. Deze organisaties die goed geworteld zijn in hun wijken en gemeenschappen hebben een goed beeld van wat leeft en waar het goed en niet goed gaat. Met hun vertalen we knelpunten en krachten in projecten en methodieken en voeren we die samen uit.

In deze tijd waarin we allemaal eigenlijk een beetje naar binnen verdwijnen gaan zij juist meer naar buiten. We komen de buurtvaders vaker tegen in de wijk om te helpen deze schoon en veilig te houden, zien we ontelbare voedselhulp initiatieven opkomen, bezoeken ze bewoners in de risico groepen om hun te helpen en staan ze klaar als luisterend oor voor wie een praatje kan gebruiken.

Vandaag willen we dan even een extra shout out geven naar deze toch altijd al betrokken en hard werkende organisaties en hun vrijwilligers. Jullie inzet is belangrijk voor de wijken en wordt zeer gewaardeerd.

Geplaatst op Geef een reactie

Voedselhulp in de tweede golf

Vanuit Inclusia zijn we in November en December weer de samenwerking met Het Rode Kruis aangegaan. Vanuit hun voedselprogramma’s proberen ze de meest kwetsbare Nederlanders te bereiken om ze naast voedselpakketten ook vooral voedsel kaarten te geven. Met deze kaart kunnen mensen zelf de boodschappen gaan halen die ze nodig hebben.

Inclusia heeft een groot netwerk aan sleutelpersonen in verschillende steden en daarmee brengen we personen en gezinnen in kaart die het zwaar hebben maar niet aangesloten zijn bij bestaande hulpmogelijkheden als de voedselbank. We brengen pakketten en voedselkaarten voor deze mensen en kijken hoe we ze verder kunnen ondersteunen of doorverwijzen.

Het zijn zware maanden voor veel mensen en met elkaar kunnen we ondersteuning verlenen aan de mensen die het hard nodig hebben. We zullen deze hulp dan ook de komende weken voort blijven zetten.