Logo_Inclusia_transparante_achtergrond

Eindelijk 2021

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Wat een jaar was 2020, een jaar zoals we ons dat nooit hadden kunnen voorstellen. Een jaar waarin een groot deel van ons reguliere werk stil stond omdat onze kracht juist ligt in het samen brengen van mensen om als groep te empoweren en nieuwe dingen te leren en bewust van te worden. Het niet meer samen kunnen komen was dan ook een pijnlijke tijd.

Ook wij gingen met ons werk online wat soms goed en soms minder goed ging. Onze methodieken konden we aanpassen maar we bereikten minder de doelgroepen waar we juist mee samen willen werken.

Met het verminderen van ons reguliere werk kwam er nieuw werk op ons pad. De groepen ouderen met migratie achtergrond die wij uit eenzaamheid halen, hadden het zwaar in deze tijd, gezinnen waar we mee werken aan zelfbeschikking kwamen in de knel en de snelle overschakeling van onderwijs en informatie online was voor veel mensen moeilijk. We zijn meer gaan inzetten op de begeleiding van de ouderen, coaching van gezinnen in de knel en hoe we de groepen die buiten de boot vielen konden helpen en informeren.

Ook zijn we een bijzondere samenwerking aangegaan met het Rode Kruis, voedselhulp door voedselkaarten en niet pakketten, want zelfbeschikking is voor ons enorm belangrijk, mensen bepalen zelf wat ze eten en niet wat anderen ze aan eten gunnen, we zijn gaan helpen in de ziekenhuizen om bij te dragen aan het ontlasten van de zorg.

2020 was een bizar jaar waarin we veel geleerd hebben over onszelf en het werken in de maatschappelijke sector, we zijn kwetsbaar maar ook krachtig, betrokken en bijzonder.

We gaan 2021 in met dezelfde betrokkenheid en kracht, we gaan door met wat we al deden voor ouderen, onze inzet op het tegengaan van armoede, het zorgen voor een gelijkwaardige informatie positie en het versterken van nieuwkomers. Ook mogen we aan de slag met een VaderCentrum voor Rotterdam en gaan we met ouders en jongeren kindermishandeling binnen gezinnen in kaart brengen en zoeken naar methodes om dit tegen te gaan.

We wensen jullie allen een mooi, krachtig, betrokken nieuwjaar waarin we in een nieuwe wereld elkaar op nieuwe manieren gaan vinden om in te zetten op een echt gelijkwaardige samenleving voor iedereen!

Contact formulier