Geplaatst op Geef een reactie

Vaderdag 2021 bracht Rotterdam Vaderkracht

Op Vaderdag is in Rotterdam officieel het vadercentrum Vaderkracht van start gegaan. Binnen dit vadercentrum zullen in de komende 2 jaar peer vaders diverse vadergroepen bezoeken om met hun op reis te gaan door het vaderschap. De centrale vraag tijdens deze reis zal zijn: Welke vader wil je zijn?

Het Vadercentrum is een samenwerking tussen stichting Inclusia, de gemeente Rotterdam en het CJG. We zien in Rotterdam veel vaders die niet goed weten waar ze terecht kunnen met vragen over vaderschap. Ook zien we veel vaders zoeken naar wat vaderschap voor hun betekend en hoe ze zich een weg banen tussen de verwachtingen van de samenleving, cultuur, geloof en de overheid. Vaders raken in de knel en zoeken antwoorden en andere vaders om ervaringen mee te delen.

We hebben als samenleving ook veel vragen aan vaders over de rol die zij hebben in thema’s als gendergelijkheid, genderneutraal opvoeden, vrouwen emancipatie en het stoppen van geweld tegen vrouwen. Vaders zijn een belangrijke partner in deze thema’s. Binnen het vadercentrum gaan we ook deze gesprekken met elkaar aan.

Op 19 en 20 juni is het vadercentrum van start gegaan met de training van de eerste groep van 14 peer vaders. Onder begeleiding van Jens van Tricht van Emancipator zijn de vaders gaan kijken naar hun eigen vaderschap en welke elementen daar van invloed op zijn. Wat nemen ze mee van hun vaders, wat vanuit cultuur en welke druk vanuit de samenleving. Met elkaar hebben ze gekeken naar hoe je in dit krachtenveld je eigen vaderschap ontwikkelt en wat er belangrijk is in het vader zijn. Waarom zijn vaders belangrijk in het leven van hun kinderen en wat is hun rol in het bijvoorbeeld tegengaan van geweld tegen vrouwen. Hoe verhoud het beeld van mannelijkheid zich tot wie ze zijn en hoe ze opvoeden en hoe kunnen ze hokjes gaan doorbreken om ruimte maken voor een vernieuwd vaderschap.

In de komende weken gaan deze peer vaders verder aan de slag om zich te ontwikkelen in de reis van het vaderschap en te leren hoe ze met andere vaders het gesprek aan kunnen gaan over deze reis.

Vanaf september 2021 zullen deze vaders de stad ingaan om daar met groepen vaders de dialoog aan te gaan over vaderschap. Het Rotterdams vadercentrum zal geen fysiek centrum worden maar zal juist de stad ingaan om vaders te bereiken op voor vertrouwde plekken om zo meer connecties te leggen en vaders te bereiken die uit zichzelf niet snel een vadercentrum zullen bezoeken.

Het vadercentrum wordt mede mogelijk gemaakt door: De gemeente Rotterdam, het Oranjefonds en het VSB fonds.

Geplaatst op Geef een reactie

Afsluiting training krachtcirkels

Een deelneemster zei tijdens de afsluiting van de training “Armoede kracht Cirkel” in Schiedam.
‘Ik heb veel geleerd tijdens deze training o.a. Financieel zelfredzaamheid, omgaan met geld, omgaan met stress, overzicht maken van mijn inkomen en uitgaven, wat zijn voorzieningen, hoe kan ik vooruit plannen en een toekomstige visie op mijn financiën hebben en bewust zijn van mijn kracht cirkel.
Als ik in de Supermarkt ben dan moet ik aan Souad denken. Ze vraagt heb jij een lijst gemaakt? Is dat echt nodig? Haha’.

Dit is een van de reacties van de deelnemers die de training afgelopen weekend afgerond hebben. Een mooie reactie die laat zien wat een training als deze bij kan dragen aan de ontwikkeling van mensen. Bij de start van de bijeenkomst wisten de deelnemers niet wat financiële zelfredzaamheid was en aan het einde zeggen ze trots dat ze dat zijn. We kunnen mensen vaak niet helpen om in een sterkere financiële situatie te komen maar we kunnen ze wel helpen hun situatie onder controle te krijgen en de regie terug te pakken.

Mensen beseffen aan het einde van de training dat zij niet de enige zijn met financiële uitdagingen en dat het ok is om erover te praten omdat er zoveel kennis en ervaringen te delen zijn waardoor we elkaar kunnen versterken. De deelnemers hebben elkaar goed leren kennen en vormen nu met elkaar een krachtcirkel. Ze hebben veel geleerd over hun eigen situatie en gaan nu ook andere vrouwen in hun omgeving met elkaar ondersteunen.


Deze training was de tweede van de trainingen krachtcirkel die we in 2021 in Schiedam aanbieden. Deze is met succes afgerond in samenwerking met het Trefpunt en Stichting Multicultureel Schiedam.

Voor meer informatie over de training kunt u contact opnemen met s.achour@inclusia.nl