Geplaatst op Geef een reactie

Ouderen Schiedam in beweging

In de afgelopen 2 weken is onze ouderengroep in de Weerklank in Schiedam van start gegaan met de training Samen Fit. In deze training die aangeboden wordt door Senioren Welzijn gaan de deelnemers aan de slag met hoe ze, ook op hun leeftijd, nog fit kunnen worden. De training is een combinatie van sociale vaardigheden, gezond eten en samen bewegen.

Iedere week komt iemand vanuit een Schiedamse organisatie om de vrouwen bewust te maken van de mogelijkheden maar ook om ze te laten zien waar ze in Schiedam terecht kunnen voor ondersteuning.

De vrouwen zijn blij met de training. In het afgelopen jaar zijn ze veel thuis geweest. Vanuit Inclusia was er een wekelijkse wandel activiteit opgezet die nu aangevuld wordt met extra beweging. Ook het kijken naar en leren over gezonde voeding wordt erg gewaardeerd.

De training zal de komende weken voortgezet worden en na afronding gaan we met de deelnemers kijken naar hoe het geleerde binnen de groep geïmplementeerd kan worden.

Geplaatst op Geef een reactie

Extra aandacht voor vragen over vaccinatie

In de afgelopen maanden hebben we als Inclusia voorlichtingen gegeven in verschillende steden in Nederland om mensen informatie te geven over het vaccineren tegen Covid-19. We zien dat de bestaande informatie vanuit de overheid verschillende groepen Nederlanders onvoldoende bereikt. Met de voorlichtingen zijn meer dan 6000 mensen bereikt. Vanuit een neutrale informatie positie geven we mensen voldoende informatie om zelf een keuze te kunnen maken of ze wel of niet willen vaccineren. We hebben tijdens de voorlichtingen een aantal vragen gezien die steeds terugkwamen. Deze vragen hebben we gebundeld en in vraaggesprekken met voorlichters en experts gefilmd. Deze filmpjes zijn nu beschikbaar in 4 verschillende talen om nog meer mensen te kunnen informeren en helpen bij het maken van een keuze.

De filmpjes die gemaakt zijn met hulp van het ministerie van VWS, Sharp Eye Media Producties, Aman, Gezondheidskloof en de voorlichters van Inclusia zijn via de volgende links te bekijken:

De Turkse versie:

https://www.youtube.com/watch?v=dygSNuxDfXQ

De Caribische versie:

https://www.youtube.com/watch?v=i-rxhqTfmf8

De Arabische versie:

https://www.youtube.com/watch?v=Z5qyQjsCwn0

De Tamazigt versie:

https://www.youtube.com/watch?v=Q7Yg4HVh2Zk

Met deze korte filmpjes willen we een bijdrage leveren aan het meer toegankelijk maken van de informatie rondom vaccineren voor verschillende doelgroepen. We zien dat er veel vragen leven onder mensen die met de informatie vanuit de overheid nog onvoldoende beantwoord worden. Er zijn zorgen over de bijwerkingen, de betrouwbaarheid van de vaccins bij nieuwe Covid varianten en de effecten op vruchtbaarheid en zwangerschap. In deze filmpjes worden deze vragen beantwoord.

De filmpjes zijn vrij te delen vanaf de Youtube pagina van Inclusia:

https://www.youtube.com/channel/UCfyV74CrBRN6z97xPmZb5YA

Geplaatst op Geef een reactie

Afsluiting Ouderenkamer in de Moskee Feijenoord

Vanaf maart 2020 hebben we in samenwerking met Stichting Ouderen Feijenoord gewerkt aan het opzetten en uitvoeren van een inloop voor ouderen in de wijk Hillesluis in Rotterdam. Het is de derde keer dat we als Inclusia een inloop als deze vormgeven waarbij we vanuit de doelgroep in samenwerking met vrijwilligers ouderen met een migratie achtergrond uit hun eenzaamheid halen. Dit traject was bijzonder omdat er ingezet is op een uitgebreide proces evaluatie en het beschrijven van de methodiek. Deze beide producten zijn eerste stappen richting het erkent krijgen van de methodiek en het mogelijk opnemen van de methodiek in de databank van effectieve methodieken die eenzaamheid tegengaan.

Ook onze inzet heeft door Corona bijzondere uitdagingen gekend. Het samen komen kon lange tijd niet maar de vrijwilligers zijn de ouderen blijven bezoeken en hebben samen met de ouderen gekeken hoe ze deze periode het beste door konden komen. Inmiddels komen de ouderen langzaam hun huis weer uit en komen ze in kleine groepjes samen.

We danken ZonMW voor het mogelijk maken van deze proces evaluatie en beschrijving. In de methodiekenbanken zijn nog onvoldoende methodieken terug te vinden die zich specifiek richten op Inclusie en die aandacht hebben voor ouderen met een migratie achtergrond. Met dit traject zetten we flinke stappen om ook hier meer inclusiviteit te realiseren.

Voor meer informatie over deze methodiek kunt u mailen naar: Leonieke Schouwenburg via, l.schouwenburg@inclusia.nl