Geplaatst op Geef een reactie

Kom jij ons bestuur versterken

Inclusia is een groeiende organisatie die met activiteiten en projecten bijdraagt aan het realiseren van een Inclusieve samenleving. We hebben twee medewerkers in dienst die zich vooral op de uitvoering richten en er is een bestuur wat meehelpt om de visie van de stichting op de inclusieve samenleving vorm te geven die vervolgens door de medewerkers vertaald wordt naar projecten. We zijn een kleine maar daadkrachtige organisatie met een grote passie voor het werk wat we doen. We zijn op zoek naar bestuursleden die met dezelfde passie willen werken aan de inclusieve samenleving .

Stichting Inclusia is opgericht in 2019. In ons nog korte bestaan hebben we een stevige positie ontwikkeld in het maatschappelijk middenveld. We werken voornamelijk in Zuid Holland maar we doen ook regelmatig opdrachten door het hele land. We hebben diverse methodieken ontwikkeld rondom het versterken van mensen zodat ze gelijkwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving. We ontwikkelen onze eigen methodieken vanuit en in samenwerking met de mensen waar het om gaat. Inclusia heeft 2 medewerkers en naast de beide medewerkers heeft Inclusia een sterk netwerk van freelance professionals en trainers met ervaring op diverse vlakken die het team versterken.

De doelstellingen van de stichting zijn:
• het bevorderen van een inclusieve samenleving waar een ieder gelijkwaardig aan deel kan nemen;
• het bevorderen van verbinding tussen mensen in de samenleving;
• het bijdragen aan gelijkwaardigheid van mensen ongeacht afkomst, gender, geaardheid, leeftijd, religie en beperking;
• het versterken van mensen zodat zij allen gelijkwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving;
• het bevorderen van emancipatie en ontwikkeling van mensen.

Wat we doen:
We ontwikkelen projecten, trainingen, dialogen en activiteiten om mensen in staat te stellen gelijkwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Naast het zelf ontwikkelen van trainingen en projecten ondersteunen we ook instellingen en organisaties in het bereiken van diverse doelgroepen en bij het vertalen en overbrengen van hun boodschap naar deze doelgroepen. In opdracht van diverse instellingen maken we thema’s bespreekbaar en betrekken we doelgroepen bij thema’s. Voor gemeenten of op eigen initiatief organiseren we dialogen en debatten om gesprekken op gang te brengen en doelgroepen dichter tot elkaar te brengen. We dragen actief bij aan het terugdringen van discriminatie en racisme en vergroten kansen van jongeren in de samenleving.

Thema’s waar we actief in zijn:
• Emancipatie van mannen en vrouwen,
• Tegengaan van eenzaamheid onder ouderen
• Gezonde relaties
• Zelfbeschikking
• Versterking nieuwkomers
• Empowerment jongeren en vrouwen
• Armoede tegengaan
• Opvoeding, Social Media, Weerbaarheid
• Seksualiteit, Seksuele en gender diversiteit
• Anti discriminatie, Vooroordelen, Polarisatie
• Gelijkwaardige toegang tot informatie

Werkwijze:
Zoals eerder aangeven is de basis voor onze manier van werken de behoeften en knelpunten van de doelgroep zelf. Alles wat we ontwikkelen ontstaat in samenspraak en samenwerking met de doelgroep. De meeste thema’s waar we mee werken zijn ook vanuit deze doelgroepen geformuleerd en wanneer we in opdracht van overheden of instellingen aan de slag gaan met een thema toetsen we de inzet altijd eerst aan de behoeften van de doelgroep. Deze werkwijze maakt dat onze inzet altijd goed aansluit bij de doelgroep en de doelgroepen goed weet aan te spreken.
Onze projecten en trainingen worden altijd op locatie opgezet en uitgevoerd wat maakt dat een laagdrempelige en veilige situatie ontstaat die maakt dat mensen goed aan kunnen sluiten en zich veilig voelen om aan de slag te gaan met voor hun kwetsbare thema’s.

Stichting Inclusia kan voor het geven van de trainingen en begeleiden van bijeenkomsten en dialogen een beroep doen op een groot, ervaren en kundig netwerk van trainers en dialoogleiders. Het gaat daarbij om mensen met voldoende ervaring die divers zijn in leeftijd, gender en afkomst. Voor onze werkwijze is het belangrijk dat we met onze inzet en informatie zo goed mogelijk aansluiten bij de doelgroep, waarbij cultuur, taal en kennis van de samenleving van invloed zijn op wie op welke manier de boodschap over gaat brengen. Met regelmaat zetten we dan ook voorlichters vanuit diverse talen, gender, sociale kaders en culturen in om de inzet dichter bij de mensen te brengen en een laagdrempelige veilige situatie te creëren voor deelname.
De coördinatie van de inzet ligt altijd bij een van de adviseurs vanuit Inclusia die garant staan voor de kwaliteit van de inzet.

VACATURES BESTUURSLEDEN INCLUSIA

Voor de versterking van het bestuur is Stichting Inclusia op zoek naar een Secretaris en een penningmeester. We zijn op zoek naar twee enthousiaste mensen die onze stichting willen versterken. Doordat er een professionele organisatie is liggen de meeste taken daar. De bestuursleden monitoren de organisatie en de werkzaamheden en dragen bij aan de visie en het beleid van de organisatie. Een bestuursfunctie bij Inclusia is onbezoldigd, reis en onkosten worden vergoed.

Geïnteresseerden in de portefeuilles (ongeveer 4 uur per maand) kunnen solliciteren voor een functie maar kunnen ook in een gesprek met de medewerkers en andere bestuursleden kijken naar de mogelijkheden.

Wat we van je verwachten:

  • Je wilt enthousiast meewerken aan de opbouw van Inclusia
  • Je wilt meedenken over beleid en de toekomst van de organisatie

Dat je je kunt vinden in onze uitgangspunten:

  • Je ondersteunt onze basisbeginselen rondom de inclusieve samenleving waar iedereen gelijkwaardig aan deel kan nemen
  • Je staat open om door te blijven leren.

Secretaris

De secretaris houdt toezicht op de administratie van de organisatie die door de medewerkers gevoerd wordt.

Verwachtingen:
• Je neemt maandelijks deel aan de bestuursvergadering
• Je denkt mee over beleid en visie van de organisatie
• Je zet je netwerk in om kansen voor de stichting te vinden
• Je ondersteunt de adviseur ontwikkeling bij het mogelijk maken van fondsenwerving en communicatie met fondsen en subsidienten
• Je representeert de stichting waar mogelijk en gewenst bij gelegenheden

Penningmeester

De penningmeester is met de adviseur ontwikkeling verantwoordelijk voor het financiele beleid van de stichting. De penningmeester ondersteunt het opstellen van de jaarlijkse begroting en jaarrekening en is mede verantwoordelijk voor het betalingsproces binnen de stichting. De uitvoering van de administratie ligt bij een boekhouder.

Verwachtingen:
• Je stelt jaarlijks met de medewerkers de begroting van de stichting op
• Je doet maandelijks de betalingen van de partij
• Je brengt ieder half jaar verslag uit aan het bestuur over de financiele voortgang van de organisatie
• Je verzorgt samen met de accountant de jaarrekening
• Je bent accuraat en hebt een zekere passie voor administratie
• Je werkt goed samen in een team
• Ervaring met financiele administratie is een pre
• Je neemt maandelijks deel aan de bestuursvergadering
• Je denkt mee over beleid en visie van de organisatie
• Je zet je netwerk in om kansen voor de stichting te vinden
• Je ondersteunt de adviseur ontwikkeling bij het mogelijk maken van fondsenwerving en communicatie met fondsen en subsiedienten
• Je representeert de stichting waar mogelijk en gewenst bij gelegenheden

Solliciteren kan door je motivatie te mailen naar l.schouwenburg@inclusia.nl