Geplaatst op Geef een reactie

Terug naar normaal

Vanaf september 2021 gaat in Rotterdam een nieuw project starten waarin we ouderen met een migratie achtergrond gaan helpen om weer in beweging te komen. Inclusia en Indigo zien dat het voor veel ouderen lastig is om hun leven weer op te pakken nadat ze lange tijd binnen hebben gezeten door Corona. De ouderen zijn voorzichtig met weer onder mensen komen en hebben in het afgelopen jaar vaak te weinig bewogen waardoor in beweging komen soms moeilijk is. We zijn veel mensen verloren en eenzaamheid heeft veel ouderen geraakt. In samenwerking met zelforganisaties en vrijwillige sleutelpersonen gaan we proberen deze ouderen weer een beetje geluk te brengen door ze te helpen weer stappen naar buiten te zetten. We brengen de ouderen naar een locatie in de wijk waar ze op een inloop kennis maken met andere ouderen. We helpen ze hun loopje naar markt of moskee weer op te pakken en we kunnen ze trainingen bieden waarin ze leren omgaan met verlies, ze weer gaan bewegen en we met hun zoeken naar geluk.

Migrantenouderen voelen zich in normale omstandigheden vaker eenzaam en rapporteren vaker een slechter ervaren gezondheid dan ouderen zonder migratie achtergrond. De coronacrisis lijkt deze achterstand in gezondheid vergroot te hebben. Er zijn geen ‘post-Corona’ cijfers, maar bekend is dat corona de migranten gemeenschappen en migranten ouderen hard heeft getroffen. Zij waren op verschillende terreinen extra kwetsbaar. Nu de corona pandemie onder controle lijkt te zijn en veel ouderen zijn gevaccineerd, gaat de maatschappij langzaam terug naar ‘normaal’. Maar terug naar normaal en het weer oppakken van het leven vraagt veel van de migranten ouderen. Naast het overwinnen van de onzekerheid en angst, het verwerken van het verlies van dierbaren, dienen zij ook hun verslechterde lichamelijke situatie te hanteren en weer vertrouwen te krijgen in zichzelf en hun omgeving.

Indigo preventie en Inclusia gaan migranten ouderen ondersteunen bij het weer oppakken van hun leven. Dit doen we in de gebieden Feijenoord en Delfshaven, in de periode eind juli 2021 tot 1 juli 2022. Ons streven is migranten ouderen lichamelijk en mentaal in beweging te brengen, hun ervaren gevoel van veiligheid en vertrouwen in zichzelf en de maatschappij te vergroten waardoor hun welbevinden wordt vergroot en eenzaamheidsgevoelens worden verminderd.

We gaan sleutelpersonen inzetten die het vertrouwen van ouderen genieten én die in staat zijn hen te benaderen en te ondersteunen. We trainen deze sleutelpersonen waarna zij de ouderen thuis opzoeken en met hulp van een eenvoudige vragenlijst de behoeften van de ouderen op mentaal en lichamelijk gebied inventariseren. Vervolgens ondersteunen de sleutelfiguren de ouderen met een aanpak op maat: een traject van 3 maanden met daarin:
* individuele ondersteuning,
* en/of hen toeleiden naar een groepsactiviteiten van een zelforganisatie of activiteiten in een Huis van de Wijk bezoeken,
* en/of deelname aan een preventieve groepstraining: ‘Liever Bewegen Dan Moe’, ‘Gezond oud worden In Nederland’ of een training ‘Omgaan met rouw en verlies’.

Op 5 oktober is een groep van 21 vrijwillige sleutelpersonen van start gegaan met de training om de ouderen in beeld te gaan krijgen, het gesprek met hun aan te gaan en ze te motiveren hun leven weer op te pakken. In de eerste bijeenkomst is het project nader toegelicht en gekeken naar hoe we met elkaar deze ouderen weer kunnen helpen om actief te worden. In de komende drie bijeenkomsten gaan we inzetten op het vergroten van de vaardigheden en kennis op eenzaamheid en gesprekstechnieken.

Voor meer informatie over het project: Terug naar normaal kunt u contact opnemen met: Souad Achour via s.achour@inclusia.nl