Geplaatst op Geef een reactie

Informeren op maat

We zien dat er in verschillende gebieden van het land nog steeds zorgen zijn over de vaccinatie graad en welke doelgroepen nog achterblijven in het vaccineren. Zo ook in Zeeland waar de GGD merkt dat ze een aantal doelgroepen nog onvoldoende weten te bereiken. Vanuit Inclusia zijn Souad en Abderrahim naar Zeeland gegaan om daar samen met de voorlichters vanuit de GGD te kijken naar hoe ze meer in contact kunnen komen met deze doelgroepen en hoe ze het gesprek aan kunnen gaan.

We hebben met de deelnemers gekeken naar de ervaringen die we hebben uit de vele gesprekken die we met mensen gevoerd hebben over waarom wel of niet vaccineren. Ook hebben we gekeken naar cultuur sensitief communiceren en het aansluiten bij de verschillende doelgroepen met de boodschap en de zorgen die mensen hebben. Veel zorgen zijn onder alle doelgroepen hetzelfde zoals de werking van het vaccin, de bijwerkingen en of het wel betrouwbaar is maar we zien ook verschillen waar het gaat om zorgen over vruchtbaarheid of hoe vanuit verschillende religies gekeken wordt naar vaccineren.

De deelnemers zijn met elkaar het gesprek aangegaan over Inclusie, cultuur, religie en de invloed van deze op wat ook wel omschreven wordt als de vaccinatiekloof. Er is gesproken over de zorgen van mensen en hoe ook het gesprek aan te gaan bij tegenslagen en weerstand.

Met de opgedane kennis gaan de voorlichters de wijken in om mensen beter te informeren zodat mensen geïnformeerde keuzes kunnen maken over het wel of niet willen vaccineren.

Voor meer informatie over deze training of onze inzet rondom informatie op maat kunt u contact opnemen met : Souad Achour via s.achour@inclusia.nl