Geplaatst op Geef een reactie

Start training Opvoeden in Dilemma

In de eerste week van november zijn we van start gegaan met de training Opvoeden in Dilemma. Deze training wordt aangeboden aan ouders die hun kinderen weerbaar willen maken tegen de vele krachten waar ze in de samenleving mee te maken.

We zien in de opvoeding dat kinderen vooral leren van wat ze zien en minder van wat we vertellen. Ouders zijn dan ook een belangrijk voorbeeld in hoe kinderen kijken naar andere mensen, culturen en religies om hun heen. Ze leren vaak bewust dat er een wij bestaat, maar ook onbewust dat er een zij bestaat. Ze maken deel uit van verschillende werelden waar die wij en zij elkaar in versterken maar soms ook anders zijn. De werelden van thuis, school, straat en online versterken elkaar maar botsen ook. Kinderen die opgroeien in deze verschillende werelden en leren waarde toe te dichten aan deze werelden komen in een situatie terecht die kan leiden tot knelpunten in het vinden wie ze zijn, het in contact komen en beïnvloed worden door negatieve krachten of zelfs radicalisering. Het is belangrijk dat kinderen leren kritisch te kijken naar oordelen over wij en zij en dat ze leren weerbaar te zijn tegen invloeden die ze trekken richting een sterk wij en zij.

We gaan in de komende maanden :

  • Rotterdamse ouders een training aanbieden waarin zij zich bewust worden van hun vaak onbewuste rol in het tot stand brengen van wij, zij denken in het opvoeden.
  • We kijken met ouders naar hoe deze processen versterkt worden door de leefwerelden van de kinderen.
  • We werken met de ouders aan het vergroten van kennis en vaardigheden in het weerbaar maken van hun kinderen tegen polarisatie en radicalisering.
  • Zetten in op signaleren en wanneer de keuze te maken dat extra hulp nodig is.

De training bestaat uit 6 bijeenkomsten waarin een basis rondom weerbaarheid vormgegeven is wat in de praktijk door de trainer aangevuld zal worden met specifieke thema’s voor de ouders.

We gaan met ouders kijken naar: welke dingen van invloed zijn op de ontwikkeling van de identiteit van hun jongeren, wat de invloed en rol hierin van de ouders is. Hoe werkt sociale media en wat is het krachtenveld waarin jongeren zich bewegen. Maar ook gaan we kijken naar de communicatie met de jongeren en wat ouders kunnen doen om het proces van identiteitsontwikkeling te kunnen begeleiden.

De eerste drie groepen zijn gestart in Delfshaven en Feijenoord en in de komende weken zullen nog meer groepen gaan starten.

Voor meer informatie over de training kunt u contact opnemen met: Souad Achour via s.achour@inclusia.nl