Geplaatst op Geef een reactie

Extra aandacht voor vragen over vaccinatie

In de afgelopen maanden hebben we als Inclusia voorlichtingen gegeven in verschillende steden in Nederland om mensen informatie te geven over het vaccineren tegen Covid-19. We zien dat de bestaande informatie vanuit de overheid verschillende groepen Nederlanders onvoldoende bereikt. Met de voorlichtingen zijn meer dan 6000 mensen bereikt. Vanuit een neutrale informatie positie geven we mensen voldoende informatie om zelf een keuze te kunnen maken of ze wel of niet willen vaccineren. We hebben tijdens de voorlichtingen een aantal vragen gezien die steeds terugkwamen. Deze vragen hebben we gebundeld en in vraaggesprekken met voorlichters en experts gefilmd. Deze filmpjes zijn nu beschikbaar in 4 verschillende talen om nog meer mensen te kunnen informeren en helpen bij het maken van een keuze.

De filmpjes die gemaakt zijn met hulp van het ministerie van VWS, Sharp Eye Media Producties, Aman, Gezondheidskloof en de voorlichters van Inclusia zijn via de volgende links te bekijken:

De Turkse versie:

https://www.youtube.com/watch?v=dygSNuxDfXQ

De Caribische versie:

https://www.youtube.com/watch?v=i-rxhqTfmf8

De Arabische versie:

https://www.youtube.com/watch?v=Z5qyQjsCwn0

De Tamazigt versie:

https://www.youtube.com/watch?v=Q7Yg4HVh2Zk

Met deze korte filmpjes willen we een bijdrage leveren aan het meer toegankelijk maken van de informatie rondom vaccineren voor verschillende doelgroepen. We zien dat er veel vragen leven onder mensen die met de informatie vanuit de overheid nog onvoldoende beantwoord worden. Er zijn zorgen over de bijwerkingen, de betrouwbaarheid van de vaccins bij nieuwe Covid varianten en de effecten op vruchtbaarheid en zwangerschap. In deze filmpjes worden deze vragen beantwoord.

De filmpjes zijn vrij te delen vanaf de Youtube pagina van Inclusia:

https://www.youtube.com/channel/UCfyV74CrBRN6z97xPmZb5YA

Geplaatst op Geef een reactie

Afsluiting Ouderenkamer in de Moskee Feijenoord

Vanaf maart 2020 hebben we in samenwerking met Stichting Ouderen Feijenoord gewerkt aan het opzetten en uitvoeren van een inloop voor ouderen in de wijk Hillesluis in Rotterdam. Het is de derde keer dat we als Inclusia een inloop als deze vormgeven waarbij we vanuit de doelgroep in samenwerking met vrijwilligers ouderen met een migratie achtergrond uit hun eenzaamheid halen. Dit traject was bijzonder omdat er ingezet is op een uitgebreide proces evaluatie en het beschrijven van de methodiek. Deze beide producten zijn eerste stappen richting het erkent krijgen van de methodiek en het mogelijk opnemen van de methodiek in de databank van effectieve methodieken die eenzaamheid tegengaan.

Ook onze inzet heeft door Corona bijzondere uitdagingen gekend. Het samen komen kon lange tijd niet maar de vrijwilligers zijn de ouderen blijven bezoeken en hebben samen met de ouderen gekeken hoe ze deze periode het beste door konden komen. Inmiddels komen de ouderen langzaam hun huis weer uit en komen ze in kleine groepjes samen.

We danken ZonMW voor het mogelijk maken van deze proces evaluatie en beschrijving. In de methodiekenbanken zijn nog onvoldoende methodieken terug te vinden die zich specifiek richten op Inclusie en die aandacht hebben voor ouderen met een migratie achtergrond. Met dit traject zetten we flinke stappen om ook hier meer inclusiviteit te realiseren.

Voor meer informatie over deze methodiek kunt u mailen naar: Leonieke Schouwenburg via, l.schouwenburg@inclusia.nl

Geplaatst op Geef een reactie

Vaccinatie voorlichtingen

Ook in de zomerperiode blijven we vanuit Inclusia informatie geven over het vaccineren tegen Covid 19. We zien nog steeds dat er onder mensen zorgen bestaan over het vaccineren en de effecten daarvan op de gezondheid. Onze voorlichters geven informatie aan groepen mensen om de neutrale informatie voor iedereen toegankelijk te maken en mensen de kans te geven een goed geïnformeerde keuze te maken of ze wel of niet willen vaccineren.

Tijdens de zomer zijn er geen fysieke bijeenkomsten maar zijn onze voorlichters te gast bij radiostations en online talkshows om zoveel mogelijk mensen te bereiken met de informatie.

Heeft u vragen over de bijeenkomsten of zou u graag een van onze voorlichters op bezoek krijgen bij uw radiostation of talkshow dan kunt u contact opnemen met s.achour@inclusia.nl.

Geplaatst op Geef een reactie

Vaderdag 2021 bracht Rotterdam Vaderkracht

Op Vaderdag is in Rotterdam officieel het vadercentrum Vaderkracht van start gegaan. Binnen dit vadercentrum zullen in de komende 2 jaar peer vaders diverse vadergroepen bezoeken om met hun op reis te gaan door het vaderschap. De centrale vraag tijdens deze reis zal zijn: Welke vader wil je zijn?

Het Vadercentrum is een samenwerking tussen stichting Inclusia, de gemeente Rotterdam en het CJG. We zien in Rotterdam veel vaders die niet goed weten waar ze terecht kunnen met vragen over vaderschap. Ook zien we veel vaders zoeken naar wat vaderschap voor hun betekend en hoe ze zich een weg banen tussen de verwachtingen van de samenleving, cultuur, geloof en de overheid. Vaders raken in de knel en zoeken antwoorden en andere vaders om ervaringen mee te delen.

We hebben als samenleving ook veel vragen aan vaders over de rol die zij hebben in thema’s als gendergelijkheid, genderneutraal opvoeden, vrouwen emancipatie en het stoppen van geweld tegen vrouwen. Vaders zijn een belangrijke partner in deze thema’s. Binnen het vadercentrum gaan we ook deze gesprekken met elkaar aan.

Op 19 en 20 juni is het vadercentrum van start gegaan met de training van de eerste groep van 14 peer vaders. Onder begeleiding van Jens van Tricht van Emancipator zijn de vaders gaan kijken naar hun eigen vaderschap en welke elementen daar van invloed op zijn. Wat nemen ze mee van hun vaders, wat vanuit cultuur en welke druk vanuit de samenleving. Met elkaar hebben ze gekeken naar hoe je in dit krachtenveld je eigen vaderschap ontwikkelt en wat er belangrijk is in het vader zijn. Waarom zijn vaders belangrijk in het leven van hun kinderen en wat is hun rol in het bijvoorbeeld tegengaan van geweld tegen vrouwen. Hoe verhoud het beeld van mannelijkheid zich tot wie ze zijn en hoe ze opvoeden en hoe kunnen ze hokjes gaan doorbreken om ruimte maken voor een vernieuwd vaderschap.

In de komende weken gaan deze peer vaders verder aan de slag om zich te ontwikkelen in de reis van het vaderschap en te leren hoe ze met andere vaders het gesprek aan kunnen gaan over deze reis.

Vanaf september 2021 zullen deze vaders de stad ingaan om daar met groepen vaders de dialoog aan te gaan over vaderschap. Het Rotterdams vadercentrum zal geen fysiek centrum worden maar zal juist de stad ingaan om vaders te bereiken op voor vertrouwde plekken om zo meer connecties te leggen en vaders te bereiken die uit zichzelf niet snel een vadercentrum zullen bezoeken.

Het vadercentrum wordt mede mogelijk gemaakt door: De gemeente Rotterdam, het Oranjefonds en het VSB fonds.

Geplaatst op Geef een reactie

Afsluiting training krachtcirkels

Een deelneemster zei tijdens de afsluiting van de training “Armoede kracht Cirkel” in Schiedam.
‘Ik heb veel geleerd tijdens deze training o.a. Financieel zelfredzaamheid, omgaan met geld, omgaan met stress, overzicht maken van mijn inkomen en uitgaven, wat zijn voorzieningen, hoe kan ik vooruit plannen en een toekomstige visie op mijn financiën hebben en bewust zijn van mijn kracht cirkel.
Als ik in de Supermarkt ben dan moet ik aan Souad denken. Ze vraagt heb jij een lijst gemaakt? Is dat echt nodig? Haha’.

Dit is een van de reacties van de deelnemers die de training afgelopen weekend afgerond hebben. Een mooie reactie die laat zien wat een training als deze bij kan dragen aan de ontwikkeling van mensen. Bij de start van de bijeenkomst wisten de deelnemers niet wat financiële zelfredzaamheid was en aan het einde zeggen ze trots dat ze dat zijn. We kunnen mensen vaak niet helpen om in een sterkere financiële situatie te komen maar we kunnen ze wel helpen hun situatie onder controle te krijgen en de regie terug te pakken.

Mensen beseffen aan het einde van de training dat zij niet de enige zijn met financiële uitdagingen en dat het ok is om erover te praten omdat er zoveel kennis en ervaringen te delen zijn waardoor we elkaar kunnen versterken. De deelnemers hebben elkaar goed leren kennen en vormen nu met elkaar een krachtcirkel. Ze hebben veel geleerd over hun eigen situatie en gaan nu ook andere vrouwen in hun omgeving met elkaar ondersteunen.


Deze training was de tweede van de trainingen krachtcirkel die we in 2021 in Schiedam aanbieden. Deze is met succes afgerond in samenwerking met het Trefpunt en Stichting Multicultureel Schiedam.

Voor meer informatie over de training kunt u contact opnemen met s.achour@inclusia.nl

Geplaatst op Geef een reactie

Afronding Ramadan Campagne

Met het komen van Eid el Fitr komt ook een einde aan de Ramadan Campagne die we ingezet hebben in samenwerking met de NTS om zoveel mogelijk mensen informatie te geven over de Donorwet en wat deze voor hun betekent.

Onze voorlichters zijn het land ingetrokken om in samenwerking met moskeeën en zelforganisaties 90 informatiebijeenkomsten te organiseren waarin uitleg is gegeven over hoe registreren werkt en welke keuzes je kan maken. We hebben gezien dat er nog best veel mensen zijn die zich niet bewust waren van het ingaan van de wet en dat ze, wanneer ze geen keuze maken, met geen bezwaar in het register komen.

Voor Inclusia is het belangrijk dat mensen gelijkwaardig toegang hebben tot informatie en dat ze een bewuste keuze kunnen maken hoe ze in het register komen te staan.

Met de campagne hebben we meer dan 13.000 mensen bereikt. Omdat dit nog steeds maar een klein deel van de te bereiken doelgroepen is sluiten we deze campagne af met het online zetten van 3 opgenomen gesprekken over het donor register waarin voorlichters in gesprek zijn gegaan met sleutelpersonen over waarom en hoe te regisreren.

Hieronder kunt u de verschillende opnames bekijken:

De Arabische versie: https://youtu.be/DQqKKcJisNM

De Turkse versie: https://youtu.be/jdKfg6A_dJs

De Tamazigt versie: https://youtu.be/5q2RfUkpKKU

Deze gesprekken zullen we sociale media verspreiden om nog meer mensen bewust te maken van het belang om een eigen keuze te registreren in het donorregister.

Voor meer informatie kunt u terecht op : donorregister.nl

Geplaatst op Geef een reactie

Corona Vaccinatie, Je eigen keuze maar laat je goed informeren

Vanaf 15 mei zal Inclusia in samenwerking met het ministerie van VWS voorlichtingen gaan geven over de vaccinaties. Op 7 en 8 mei zijn 30 voorlichters vanuit verschillende steden getraind om in de eigen taal voorlichting te kunnen geven binnen hun gemeenschappen.

Met deze voorlichtingen willen we mensen neutrale informatie geven over wat de vaccinatie inhoud, hoe het werkt, hoe het zit met bijwerkingen en waarom het belangrijk is om te vaccineren. We geven duidelijk aan dat vaccineren niet verplicht is maar dat het wel belangrijk is dat mensen een weloverwogen keuze maken op basis van neutrale informatie.

Het ministerie heeft informatiemateriaal in verschillende talen opgesteld en onze voorlichters gaan met zowel dit materiaal als een PowerPoint presentatie met aanvullende informatie op pad. De voorlichtingen zullen voornamelijk online aangeboden worden om zo min mogelijk mensen bij elkaar te brengen. Ook zullen onze voorlichters via radio, Facebook live en andere sociale media kanalen proberen hun doelgroepen te bereiken.

Vanuit Inclusia vinden we het erg belangrijk dat mensen gelijkwaardig toegang hebben tot dit soort belangrijke informatie. Wanneer deze informatie hun niet via de gangbare kanalen bereikt dan zetten wij ons in om deze specifieke doelgroepen te bereiken om de informatie in een voor hun passende vorm aan te bieden.

Voor meer informatie over dit traject of de voorlichtingen kunt u contact opnemen met: Souad Achour of Leonieke Schouwenburg via: s.achour@inclusia.nl en l.schouwenburg@inclusia.nl

Geplaatst op Geef een reactie

De Nieuwe Donorwet, wat betekent dat voor mij ?

Vanuit Inclusia zijn we actief partner in de landelijke campagne rondom de Donor wet. De wet brengt een belangrijke verandering waarmee mensen wanneer ze zelf geen keuze maken in het donor register terecht komen met geen bezwaar. Dit betekend dat iemand donor is tenzij de nabestaanden met zware bezwaren kunnen komen.

Voor ons is het belangrijk dat een ieder gelijkwaardig toegang krijgt tot de juiste informatie rondom deze wet zodat mensen een eigen bewuste keuze kunnen maken.

We dragen bij aan deze campagne met:

  • 90 bijeenkomsten door het hele land waarin mensen via verschillende kanalen informatie aangeboden krijgen in de eigen taal
  • Een campagne op facebook waarin mensen met korte filmpjes opgeroepen worden om een keuze te maken en deze met hun familie te delen
  • Online talkshows en Facebook live bijeenkomsten waarin we extra informatie geven aan mensen en hun vragen beantwoorden

Voor deze laatste activiteit hebben we met de hulp van Sharpeyemedia en verschillende sleutelpersonen gesprekken over de nieuwe wet opgenomen. In deze gesprekken praten we over het belang van registreren, welke keuzes je hebt waarmee je in het register kan komen en hoe het registreren werkt. Ook beantwoorden we een aantal vragen die we tijdens de bijeenkomsten veel horen.

In de loop van volgende week zullen deze gesprekken via verschillende kanalen online komen zodat we nog meer mensen kunnen bereiken.

Voor meer informatie over deze campagne kunt u contact opnemen met s.achour@inclusia.nl

Geplaatst op Geef een reactie

Afsluiting Zelfportret Schiedam

Op zaterdag 17 april is de eerste training Zelfportret afgerond in Schiedam in samenwerking met Trefpunt Schiedam. Een groep van 13 vrouwen van vooral Syrische en Irakese achtergrond hebben met elkaar een traject afgerond waarin ze gekeken hebben naar hun vluchtervaringen en de invloed die deze heeft op hun leven.

We zien dat de meeste vluchtelingen vreselijke dingen meegemaakt hebben op hun tocht naar Nederland. Hier wordt van ze verwacht dat ze gelijk aan de slag gaan met inburgeren, de taal leren en participeren. Vaak wordt vergeten dat dit heel moeilijk is als je nog met 1 been in je geschiedenis staat en het je niet lukt om je trauma’s een plek te geven.

Binnen de training zelfportret gaan ze onder begeleiding van een trainster en een psychiater aan de slag met hun trauma’s. Ze zien ze onder ogen en versterken elkaar in het leren omgaan met hun trauma’s en onzekerheden in het leven.

Deze training is een van de weinige trainingen die bij Inclusia ook in deze tijd van lock down doorgegaan is. We zien dat bij mensen juist in deze tijd hun gevoel van veiligheid wankelt en dat ze veel trauma’s herbeleven. Dit betekent dat we extra inzetten op dit gevoel van onveiligheid en het versterken van de eigen kracht.

De deelnemers vonden de training erg waardevol omdat ze veelal dachten dat ze alleen waren in wat ze meegemaakt hadden en dat je het juist af moest sluiten en er niet open over moest zijn. Ze beseften gedurende de training pas dat het belangrijk is om erkenning bij anderen te vinden over de pijn die je voelt en dat wanneer je deze deelt je elkaar kan versterken in het geven aan een plek van je trauma’s. Deze zullen voor altijd bij je zijn maar je kan ermee leren leven en hierin steun van anderen vinden.

Voor meer informatie over de training kunt u terecht bij:

Souad Achour s.achour@inclusia.nl

Geplaatst op Geef een reactie

VaderKracht in Rotterdam

In de afgelopen maanden zijn de eerste stappen gezet richting een vader centrum in Rotterdam. Stichting Inclusia is in samenwerking met de gemeente Rotterdam en het CJG aan het bouwen aan een mobiel Vader Centrum in Rotterdam.

Met de steun van de gemeente Rotterdam, het Oranje Fonds en het VSB fonds gaan we een mobiel vadercentrum opbouwen wat zich in gaat zetten voor de kracht van vaders in Rotterdam.

Peer vaders gaan binnen het vadercentrum het gesprek aan met groepen vaders in Rotterdam over vader zijn. Wat is een vader, hoe kijken vaders naar zichzelf, wat voor vader willen zijn en wat hebben ze nodig om die vader te worden. We gaan aan de slag met voorlichtingen, trainingen en workshops om vaders te helpen de vader te zijn die ze willen zijn.

Afgelopen weekend is een eerste groep van deze peer vaders online samen gekomen om met elkaar kennis te maken en met elkaar te werken aan de vormgeving van het vadercentrum. In de komende maanden zullen deze peer vaders in verschillende bijeenkomsten samen komen onder begeleiding van Emancipator om te kijken naar hun eigen vaderschap en te kijken naar hoe ze andere vaders in beweging te brengen om ook na te denken over hun eigen vaderschap.

Na de zomer zal het VaderCentrum van start gaan met bijeenkomsten voor vaders in Rotterdam.

Voor meer informatie over dit vadercentrum kunt u mailen naar l.schouwenburg@inclusia.nl