Geplaatst op Geef een reactie

The power to be

15% van de kinderen in de grote steden groeit op in armoede. Zij maken vaker onderdeel uit van een één ouder gezin en hebben vaker een migrantenachtergrond. Kinderen kiezen er niet voor om op te groeien in armoede maar ze ondervinden er wel de gevolgen van:

 • Kinderen tot 3 jaar die opgroeien in armoede zijn vaker onveilig gehecht.
 •  Armoede leidt tot een grotere kan op psychosociale problemen.
 • Opgroeien in armoede kan leiden tot verminderde hersenontwikkeling en minder goede emotieregulatie. Hun executieve functies (plannen/organiseren) ontwikkelen zich minder.
 • Armoede vergroot de kans op het verlaten van school zonder startkwalificatie.
 • Hoe langer een gezin in armoede leeft, hoe angstiger, ongelukkiger en afhankelijker het kind.
 • Armoede kan leiden tot sociaal isolement door uitsluiting bij activiteiten.

Ouders willen het beste voor hun kinderen, ook arme ouders. Zij zijn echter niet in staat goede zorg te bieden doordat hun armoede leidt tot stress en schaamte. Daarnaast bestaat er vaak een gebrek aan kennis. Schaamte leidt er toe dat zij zich isoleren en thuis verbergen. Door diezelfde schaamte zoeken zij geen hulp en houden zij hun kinderen bij huis, zodat niemand ziet dat ze arm zijn. Dit maakt dat de kinderen continue geconfronteerd worden met de stress, schaamte en een gebrek aan kennis. Fysieke armoede leidt dan ook bij kinderen vaak tot intellectuele armoede en inactiviteit. Terwijl er juist kracht nodig is om de vicieuze cirkel van generatie op generatie te doorbreken.

Met het project The Power To Be !Gaan we deze cirkel doorbreken. We gaan ouders met een migrantenachtergrond en uit een één ouder gezin, vaardigheden aanleren en tools aanbieden zodat zij een stimulerende omgeving voor hun kinderen kunnen creëren. We willen vrouwen bereiken die door schaamte niet met armoede willen worden geassocieerd. Om die reden richten we ons niet op groepen die al bekend zijn met armoede ondersteuning.

 Dit traject biedt ouders de mogelijkheid, een stimulerende omgeving voor hun kinderen te creëren, ook in een armoede situatie. Zij krijgen de mogelijkheid hun kracht te hervinden en hun schaamte te overwinnen. Zij krijgen informatie aangereikt over de lokale situatie en gezamenlijk bezoeken wij een aantal initiatieven om hen over die enge drempel heen te helpen.

Het traject bestaat uit 11 bijeenkomsten:

Geplaatst op Geef een reactie

Vrouwenkrachtcirkels

Vrouwen met een migrantenachtergrond lopen een veel groter risico om onder het minimum te eindigen dan andere vrouwen. Met de training Vrouwenkrachtcirkels gaan we aan de slag om vrouwen in een armoedesituatie te vinden, bereiken, betrekken, informeren, empoweren en aan elkaar binden. We gaan deze vrouwen terug zetten in hun eigen kracht en deze kracht zo versterken dat ze gezamenlijk een Vrouwen Kracht Cirkel gaan vormen die niet alleen hun eigen armoede cirkel gaan doorbreken maar die ook andere vrouwen bewust gaan maken van hun situatie en gaan leren deze cirkel te doorbreken.

Met deze methodiek willen we werken aan het volgende doel:

Vrouwen met een migrantenachtergrond, onderwijzen en versterken zodat ze in staat zijn hun eigen armoedecirkel te doorbreken en ze te empoweren als groep zodat ze met elkaar de armoedecirkels van andere vrouwen kunnen doorbreken.

Om dit te kunnen bereiken gaan we aan de slag met een aantal subdoelstellingen:

 • Vrouwen bewust maken van het culturele taboe rondom armoede en hoe dit te doorbreken
 • Vrouwen informeren over inkomens ondersteunende maatregelen die bestaan
 • Vrouwen bewust maken van keuzes in het leven en de gevolgen voor hun situatie
 • Met vrouwen hun huidige situatie in kaart brengen en hier verbetering in aanbrengen
 • Vrouwen kennis laten maken met initiatieven die bestaan die vrouwen versterken
 • Vrouwen empoweren om de cirkel te doorbreken en te geloven in de eigen kracht

De training wordt aangeboden op locatie en begeleid door een ervaren trainster die vaker empowerment trajecten aangeboden heeft aan vrouwen rondom armoede vraagstukken. Iedere bijeenkomst heeft een inhoudelijk maar ook een empower element. We kunnen vrouwen leren welk aanbod er is, maar als ze zich niet bewust worden van de eigen kracht dan verandert de mindset van de vrouwen niet en het is juist deze mindset die een grote invloed heeft op het doorbreken van de cirkel.

De training bestaat uit 6 bijeenkomsten: