Geplaatst op Geef een reactie

De wondere wereld van de zorg

Het zorgsysteem in Nederland is best ingewikkeld. Mensen die hier geboren zijn en goede taalvaardigheid hebben zijn vaak niet in staat om alles te volgen of om voldoende kennis tot zich te nemen dat ze in staat zijn om goede zorg voor zichzelf of hun naasten te organiseren. Wanneer je op latere leeftijd hier gekomen bent vanuit een land waarin de zorg heel anders georganiseerd is, of je de taal onvoldoende machtig bent of je vanuit je cultuur andere verwachtingen hebt van zorg dan kan je terecht komen in een doolhof van aanbieders, voorwaarden en verwachtingen waar het moeilijk uitkomen is.

We zien dat er veel frustratie en onbegrip is vanuit zowel de zorg als de zorggebruikers omdat ze niet tot elkaar kunnen komen. De meeste informatie die verspreid wordt is schriftelijk en zo talig dat het voor veel mensen lastig te begrijpen is en veel mensen weten niet goed hoe in gesprek te gaan met een zorg professional om duidelijk te maken wat er aan de hand is.

Met deze training nemen we deelnemers mee in de wondere wereld van de zorg en gaan we ze leren hoe de zorg werkt en hoe ze informatie kunnen vinden en kunnen communiceren om goede zorg te ontvangen.

Het doel van de training is:

  • Mensen bekent maken met de beschikbare zorg en wat waarvoor is
  • Mensen bekent maken met volg systemen en donorschap
  • Mensen helpen hun knelpunten onder woorden te brengen en ze te verhelpen
  • Mensen vaardigheden aanleren om beter hun behoeften en verwachtingen te kunnen communiceren naar zorgprofessionals

De training wordt gegeven door trainers die kennis hebben op verschillende thema’s en die ervaring hebben in het geven van voorlichtingen over zorg gerelateerde thema’s.

De training wordt aangeboden op locatie en is geschikt voor deelnemers vanaf 16 jaar. Bij de uitvoering van de training wordt altijd gewerkt met zorginformatie uit de gemeente waar hij uitgevoerd wordt en worden deelnemers met vragen direct doorverwezen naar zorg in de buurt waar nodig.

De bijeenkomsten zijn ongeveer 2 uur lang en het traject bestaat uit 4 bijeenkomsten:

Geplaatst op Geef een reactie

Samen Zorgen

Mantelzorgers met een migratieachtergrond zorgen vaak lang en intensief voor een familielid of vriend. Ze lopen meer risico op overbelasting, toch zoeken ze veelal geen ondersteuning. Hulpverleners weten deze groep ook niet goed te bereiken. Dit wordt een groter probleem nu de eerste generatie migranten vergrijst en de zorgbehoefte toeneemt. We willen met zijn allen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen met steun van hun sociale netwerk. Het is belangrijk om te zorgen dat dit sociale netwerk versterkt wordt zodat we overbelasting kunnen voorkomen. Mensen zijn vanuit hun cultuur gewend om samen te zorgen voor mensen in hun familie die extra zorg nodig hebben.

Met de training de kracht van samen zorgen, gaan we inzetten op het versterken van de mantelzorgers met een migrantenachtergrond. We gaan deze mensen vinden, informeren en versterken in hun rol als mantelzorger. We gaan mensen leren hoe ze deze zorg voor hun familielid beter vorm kunnen geven zodat ze minder snel overbelast raken en langer deze zorg op zich kunnen nemen.

Via voorlichtingen gaan we met mensen in gesprek over de zorg voor familie, hoe vanzelf sprekend dit is, wat het betekend voor het gezin en het te doen is voor mensen. We vragen wie zorgt voor een ander en gaan deze mensen  een training bieden over de praktische kant van zorgen voor elkaar en wat nodig is om dit voor gezinnen dragelijk te houden en met hun kijken naar wat in hun gebied mogelijk is ter ondersteuning van mantelzorgers. We kijken naar aanpassingen in huis, ervaringsgroepen en respijtzorg mogelijkheden. We willen een brug slaan naar het bestaande aanbod wat tot nu toe nog niet goed in staat is geweest om mantelzorgers met een migrantenachtergrond te bereiken.

De training bestaat uit 5 bijeenkomsten en wordt aangeboden op locatie door ervaren trainers en ervaringsdeskundigen. De training heeft naast een informatief deel vooral een belangrijk deel waarin ervaringen uitgewisseld worden tussen de deelnemers. Alle deelnemers zijn ervaringsdeskundigen en kunnen veel van elkaar leren.

Na de bijeenkomsten van de volwassenen bieden we ook twee bijeenkomsten aan de kinderen uit het gezin: