Geïsoleerde ouderen Schiedam

We zien dat steeds meer eerste generatie migranten ouder worden en geïsoleerd raken. De zorginstellingen hebben nog onvoldoende antwoord op de zorgvraag van deze ouderen die door vaak onvoldoende taalvaardigheden en andere culturele specificaties niet goed passen in het bestaande aanbod. We zien dat dit isolement de ouderen eigenlijk steeds verder verzwakt en hun zelfredzaamheid geen goed doet. Met name op het gebied van sociale eenzaamheid zijn deze ouderen verzwakt. In het werk van Inclusia met ouderen met een migrantenachtergrond zien we dat deze kwetsbaarder zijn dan andere ouderen.

Deze ouderen behoren tot de kwetsbare groep, geïsoleerd door gebrek aan taalvaardigheden, een slechtere gezondheid, onbekendheid met mogelijkheden, geen mogelijkheden die aansluiten bij hun behoeften en een zwakkere sociaal economische positie. Deze positie is niet eenvoudig te doorbreken. De ouderen spreken de taal slecht en hebben andere behoeften dan de andere ouderen. Dit maakt dat ze niet aansluiten bij de bestaande activiteiten en dus maar thuis blijven.

In september 2019 zijn we gestart met het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen met een migratie achtergrond in Schiedam. We zijn gestart met het opzetten van een inloop voor Arabische vrouwen in een wijkcentrum. Een groepje van 7 ouderen met Syrische, Irakese, Marokkaanse en Egyptische afkomst zijn gestart. Ze worden begeleid door 3 vrijwilligers die trainingen hebben gekregen om de ouderen goed ge kunnen begeleiden. We hebben de groep in november en december zien groeien en inmiddels komt er een vaste kern van 8 vrouwen bijna altijd en anderen sluiten aan afhankelijk van gezondheid en kracht. In 2020 zal de groep verder groeien.

We zijn begonnen om met de vrijwilligers samen de groep in kaart te brengen. Ze hebben met de ouderen mondeling de 0 meting ingevuld om daaruit de grootste knelpunten te halen. Bij de ouderen zit deze hem vooral in de eenzaamheid. Ze hadden geen netwerk, spreken de Nederlandse taal niet goed en kennen de samenleving niet. Ze blijven vooral thuis en gaan af en toe naar buiten voor wat boodschapjes. De vrouwen die aan de inloop deelnemen hebben allemaal een klein sociaal netwerk doordat ze of geen familie in de omgeving hebben of doordat deze werken en weinig tijd hebben. De deelnemers zijn geworven via de sociale contacten die we als Inclusia hebben in Schiedam.

We hebben sleutelpersonen gevraagd om in hun omgeving in kaart te brengen waar ze ouderen zien die eenzaam zijn. De eerste paar weken was het erg wennen voor de vrouwen omdat ze niet gewend zijn aan sociale contacten en het een gemengde groep is van vrouwen die elkaar helemaal niet kennen. Al snel zagen we wel dat aan elkaar wenden en er beginnen nu vriendschappen te groeien waarbij de deelnemers elkaar ook buiten de groep bellen om contact te hebben.

Vanuit de 0 meting zijn we activiteiten vorm gaan geven. Er was veel behoefte aan informatie, ze willen dingen in de samenleving begrijpen en krijgen die kans nu omdat dingen in het Arabisch uitgelegd kunnen worden. Om met elkaar toch te proberen de taal wat te versterken bij de vrouwen zijn we begonnen met conversatielessen. We werken samen met de Weerklank voor de conversatielessen. 1 keer maand komt een vrijwilliger van hun langs om met de ouderen in gesprek te gaan.

In 2020 is deze groep verder uitgegroeid en zijn ze met regelmaat binnen de mogelijkheden bij elkaar gekomen. We zien dat de deelnemers minder eenzaam zijn en dat er vriendschappen zijn ontstaan binnen de groep waardoor ze ook buiten de ontmoetingsmomenten elkaar opzoeken en bellen.

In 2021 zullen we een tweede groep gaan opzetten in de wijk Nieuwland zodat we meer ouderen kunnen bereiken.