Briefpapier_Stichting Inclusia.indd

Organisatie

Stichting Inclusia wordt gevormd door Leonieke Schouwenburg en Souad Achour. Beiden zijn we reeds vele jaren actief in het maatschappelijk middenveld. We hebben diverse methodieken ontwikkeld rondom het versterken van mensen zodat ze gelijkwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving. We ontwikkelen onze eigen methodieken vanuit en in samenwerking met de mensen waar het om gaat. Samen hebben we meer dan 20 jaar ervaring in het ontwikkelen van projecten, coördineren van projecten, geven van trainingen, organiseren en leiden van dialogen en het adviseren van gemeenten en organisaties rondom diversiteitsvraagstukken. We werken samen met een netwerk aan zelforganisaties en werkgroepen in de steden: Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Vlaardingen, Schiedam, Zoetermeer, Amsterdam, Maassluis, Delft en Leiden. Naast de beide medewerkers heeft Inclusia een sterk netwerk van freelance professionals en trainers met ervaring op diverse vlakken die het team versterken.

De basis van onze stichting is ons geloof in de inclusieve samenleving. We geloven dat een ieder op gelijkwaardige wijze deel moet kunnen nemen aan de samenleving. Waar mensen dit nog niet kunnen willen we ze versterken met kennis, vaardigheden en kracht om stappen vooruit te zetten en we willen inzetten op educatie en verbinding om discriminatie en racisme tegen te gaan zodat er ruimte komt voor een ieder om gelijkwaardig deel te nemen.

 Het bestuur van Inclusia bestaat uit 3 personen:

Sunshine Summerville: Sunshine is de voorzitter van Inclusia en in het dagelijks leven is zij vooral actief in de cultuursector waar zij zich inzet voor de diversiteit in cultuur en inclusieve evenementen

John Maas: John is de secretaris van de stichting die na een indrukwekkende carrière in de belastingdienst en het hoger onderwijs geniet van zijn pensioen

Saida Koudadi: Saida is onze penningmeester die na een jarenlange carrière in de financiële administratie zich nu als vrijwilliger inzet om kwetsbare mensen te ondersteunen

Contact formulier

2018 Copyright. Developed & Designed for Inclusia