Briefpapier_Stichting Inclusia.indd

Zelfportret Schiedam

Soms heb je zoveel meegemaakt dat het bijna onmogelijk is om het onder woorden te brengen. Syriërs, Irakezen en Ethiopiërs die gevlucht zijn voor oorlogsgeweld hebben onbeschrijfelijke dingen gezien en meegemaakt. Zij zijn geconfronteerd met oorlogsgeweld en mensenrechtenschendingen en hebben trauma’s opgelopen tijdens hun vlucht naar en door Europa. Deze ervaringen laten je niet los en bepalen hoe je in het leven staat. Dit kan enorm remmend werken op het opbouwen van een nieuw leven.

De reguliere inburgeringtrajecten bieden geen ruimte en aandacht voor het verwerken van deze ervaringen. Wanneer de pijn groot is volgt een verwijzing naar een professional. Deze is vaak niet in staat om de juiste hulp te verstrekken omdat hij/zij geen ervaring heeft met traumaverwerking bij vluchtelingen.
In je eigen land had je een goed leven, een baan en de kinderen gingen naar school en vermaakten zich in hun vrije tijd. De oorlog en de vlucht hebben daaraan een einde gemaakt. Je bent in een nieuw land met een heel andere taal en cultuur en je moet je leven weer helemaal op nieuw opbouwen. Het is tijd om even pas op de plaats te maken, stil te staan bij wie je was en wie je wilt zijn. Waar liggen je ambities, je passie, je krachten en je mogelijkheden.

Om mensen te helpen deze traumatische ervaringen een plek te geven en zich open te stellen voor een nieuw leven hebben we een traject ontwikkeld waarin zij zichzelf en hun ambities beter leren kennen.
Met de training Zelfportret willen we nieuw en oudkomers die ook deze problemen kennen, in staat stellen hun kracht te hervinden zodat zij een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen en hun kinderen bij kunnen staan in hun ontwikkeling.

Tijdens deze training wordt aandacht besteed aan:
• Vluchtelingen de kans geven hun pijn en angst te verwerken
• Vluchtelingen weer terug in hun kracht zetten
• Vluchtelingen handvatten bieden om hun kinderen te begeleiden in de nieuwe samenleving
• Kennis over de samenleving vergroten

Vanaf september 2019 zullen 2 groepen nieuwkomers in Schiedam de training gaan volgen. Indien u interesse heeft om deze training te volgen dan kunt u contact opnemen met Souad Achour: s.achour@inclusia.nl

Contact formulier

2018 Copyright. Developed & Designed for Inclusia