Briefpapier_Stichting Inclusia.indd

Armoede krachtcirkels Schiedam

Mannen en vrouwen met een migrantenachtergrond hebben vaker een inkomen onder het minimum dan andere mensen.
Een gebrek aan financiële middelen leidt ertoe dat deze mensen voornamelijk bezig zijn met het hoofd boven water te houden. Hierdoor blijft weinig tijd over om op welke wijze dan ook te participeren in de samenleving. Met andere woorden: armoede en het risico op sociale uitsluiting zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Deze training richt zich op het doorbreken en of voorkomen van deze situatie. De training Armoedekrachtcirkels legt contact met mannen en vrouwen in armoedesituaties, informeert hen, betrekt hen bij het traject, empowert hen en zorgt voor verbinding binnen en buiten de groep. We dragen er zorg voor dat de deelnemers hun kracht hervinden. En dat hun zelfredzaamheid wordt vergroot zodat zij een Kracht Cirkel kunnen vormen die niet alleen hen in staat stelt uit hun armoedesituatie te komen maar ook anderen laat inzien dat ook zij aan hun armoede kunnen ontsnappen.

Met deze methodiek willen we werken aan het volgende doel:
Mensenen met een migrantenachtergrond, informeren en in staat stellen om hun inkomenspositie te verbeteren. Om hen vervolgens als groep te versterken zodat ze met elkaar de armoedesituatie van anderen kunnen doorbreken.

Binnen de training komen de volgende aspecten aan de orde:
• Deelnemers bewust maken van het culturele taboe rondom armoede en hoe dit te doorbreken
• Deelnemers informeren over inkomens ondersteunende maatregelen
• Deelnemers bewust maken van hun keuzes en de gevolgen daarvan voor hun situatie
• Met de deelnemers hun huidige situatie in kaart brengen en hier verbetering in aanbrengen
• Deelnemers kennis laten maken met initiatieven die hun kunnen versterken
• Deelnemers empoweren om de cirkel te doorbreken en te geloven in de eigen kracht

Vanaf september 2019 zullen we 1 groep vrouwen en 1 groep mannen in Schiedam de training gaan volgen. Indien u interesse heeft om deze training te volgen dan kunt u contact opnemen met Souad Achour: s.achour@inclusia.nl

Contact formulier

2018 Copyright. Developed & Designed for Inclusia